Βιβλιοπαρουσίασις. «Τὸ Ὄνειρο πνίγηκε στὸν Σαγγάριο»

TO ONEIΡΟ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟ

Ἰστορικὸ Μυθιστόρημα

 

 

Για τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ Καταστροφή, αὐτὴν τὴν μελανὴ – ἴσως τὴν πιὸ μελανὴ – σελίδα τῆς Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, τῆς Ἐκστρατείας ποὺ ἀπεδείχθη ἡ «ταφόπλακα» τῆς Μεγάλης Ἰδέας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἔχουν γραφῆ περισσότερα ἀπὸ 300 βιβλία.
Ἄλλα ἐξ αὐτῶν εἶναι ἔρευνες, ἄλλα εἶναι μαρτυρίες, ἄλλα εἶναι ἡμερολόγια πρωταγωνιστῶν, ἄλλα εἶναι μυθιστορήματα μὲ αὐθεντικὸ ἰστορικὸ backround.
Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτά, γραμμένα ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Τραγῳδίας, ἔνθεν κακεῖθεν.  Μὲ μίαν ἐμμονή, νὰ ῥίχνῃ ὁ ἔνας τὰ βάρη στὸν ἄλλο.

 • Ὀλετῆρας ὁ Βενιζέλος, ὑποστηρίζουν οἱ φιλο-Κωνσταντινικοί.
 • Πληρώσαμε τὴν ἐμμονὴ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Βασιλέως, λὲν μὲ στόμφο οἱ φιλο-Βενιζελικοί.

Καὶ ἀνάμεσά τους τὰ ὀστᾶ, ὅσων ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν Μαχῶν, ἀπὸ τὸ Ἀϊδίνι μέχρι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Ὀστᾶ ποὺ οὐδέποτε ἐγεύθησαν τὴν δικαίωση τῆς τιμωρίας ὅλων τῶν ἐνόχων…

Ἀλήθεια, ποιῶν ἐνόχων; Ἔχουμε καταλήξη στούς ἐνόχους;

H ἱστορία τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας καὶ Καταστροφῆς, ποὺ περιγράφεται σὲ αὐτὸ τὸ Ἰστορικὸ Μυθιστόρημα τοῦ Κωνσταντίνου Δημητριάδου, ἐξελίσσεται ἀπὸ τὸ Σουρουκλῆ (σημερινὴ Σουρωτή) στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ ὅπου ξεκινᾶ ὁ ἥρως τοῦ Μυθιστορήματος, ὁ μετέπειτα Λοχίας Δημήτρης Κωνσταντινίδης, νὰ καταταγῇ στὸ Ἔμπεδο τῆς Λαρίσσης.

Μετὰ ἀπὸ τέσσερα συναπτὰ ἔτη, ἡ διήγησίς του, θὰ φέρη τὸν ἀναγνώστη πέραν ἀπό τις Ἐλευθερὲς στὴν Καβάλα, στὴν Σμύρνη, στὸ Ἀϊδίνι, τὸ Ναζλί, τὴν Κιουτάχεια (Κοτύαιο), στὸ Ἀφιὸν Καραχισὰρ  (Ἀκροϊνό), στοὺς βράχους τοῦ Καλὲ Γκρότο καὶ τοῦ Τραπεζοειδοῦς, στὸ Ἁλῆ Βεράν, στὰ βόρεια τοῦ Οὐσᾶκ καὶ κοντὰ στὰ Βουρλά, στὴν πικρὴ πορεία της σχεδὸν μοναχικῆς του προσπαθείας, νὰ διασωθῇ ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ νὰ ἐπιβιώσῃ.

Καὶ μετά, ἐπάνω στὸ καράβι, νὰ ἀκούῃ διηγήσεις καὶ διαπιστώσεις ποὺ θὰ τὸν κάνουν νὰ συμπληρώσῃ τὸ πὰζλ καὶ νὰ δώσῃς τὴν ἀπάντηση:

«Τί ἔφταιξε καί τά κάναμε θάλασσα;»

Ἰσχυρὲς εἰκόνες, δυνατὲς στιγμές, ποικίλα συναισθήματα.

Πιστεύω ὅτι εἶναι κάτι ποὺ ἐγράφη μὲ ἀγάπη στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ἔτσι ὅπως τὴν ἀνεκάλυψε ὁ συγγραφεὺς σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν βαθειὰ μελέτη περίπου 115 βιβλίων ποὺ ἐγράφησαν γιὰ αὐτὴν τὴν περίοδο, χωρὶς ἀνόητες προσωπολατρεῖες καὶ ἰδεοληψίες, ποὺ μόνον φθορὰ δημιουργοῦν στὴν Ἐθνικὴ Ἱστορικὴ Μνήμη τοῦ Λαοῦ μας, ποὺ πρέπει νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὰ λάθη του…

Ὁ τρόπος γραφῆς ποὺ ἀκολούθησε ἦταν τέτοιος ὥστε τὸ μυθιστόρημα νὰ διαβάζεται ἄνετα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μὴ ἐξοικειωμένους μὲ τὰ στρατιωτικὰ ἢ πολιτικὰ θέματα.

Διαβάζεται δὲ ἄνετα, διότι σὲ μεταφέρει σὲ κάθε σκηνὴ ὡσεὶ παρόντα ἢ παροῦσα, πρᾶγμα εὐχάριστο παρὰ τὶς πολὺ σκληρὲς σκηνές ποὺ ὑπάρχουν ἐμβόλιμα σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ κεφάλαια.

Τὰ πάντα τελειώνουν μετὰ τὴν ἐκτέλεση «τῶν ἕξ» στοῦ Γουδῆ καὶ τὸ ξεκίνημα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ πρωταγωνιστοῦ στὸ χωριό του, δημιουργώντας μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ καταστάσεις ποὺ δὲν τὶς περιμένει κάποιος.

Ἕνα βιβλίο ποὺ δὲν θὰ ἀγαπηθῆ ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἰδεοληψίες καὶ ἐμμονές, δηλαδὴ τοὺς γνωστοὺς προσωπολάτρες, εἴτε τοῦ ἑνός, εἴτε τοῦ ἄλλου ἐκ τῶν βασικῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ δράματος.

Τὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου εἶναι τὰ ἑξῆς:

– ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
– ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΜΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛ.ΕΛΛΑΔΑ
 2. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ-ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
 3. ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
 4. ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ – ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ
 5. ΑΠΟΦΑΣΙΣ: ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ – ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΧΘΡΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
 6. ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ – ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟ
 7. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ – ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
 8. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΠΟΥ ΦΛΕΓΕΤΑΙ
 9. ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝ ΠΛῼ – ΤΙ ΕΦΤΑΙΞΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ
 10. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ – ΣΤΟΥ ΓΟΥΔΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

– BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

Τὸ ἔργο τυπώνεται σὲ 400 σελίδες, μὲ 60 φωτογραφίες ποὺ ἐπεξηγοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ κείμενα, ὥστε νὰ ὀπτικοποιηθῇ ξεκάθαρα καὶ νὰ γίνῃ καλλίτερα κατανοητὴ ὅλη ἡ ἱστορία, ἀπὸ τὸν κάθε ἀναγνώστη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

τηλ. παραγγελιῶν: 96-827586
Καὶ στὶς ἐκδόσεις Πελασγός.

 

Συγγραφεὺς Κωνσταντῖνος Α. Δημητριάδης
Ἐκδότης Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ – Ἰωάν.Χρ.Γιαννάκενας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply