Χρήσιμος ἐθνικά ἡ «Ἄνω ἤ Βόρειος Μακεδονία»;

Λοιπόν.
Θὰ πῶ τὴν ἄποψή μου γιὰ τὴν Ὀνομασία τῶν Σκοπίων. Σὲ πολλοὺς δὲν θὰ ἀρέση, διότι ἔχουν μάθη νὰ εἶναι ἡττοπαθεῖς!

Θεωρῶ ὅτι μὲ τὸ «Μακεδονία» στὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων, ἐξυπηρετῶνται οἱ ἀλυτρωτικὲς σκέψεις καὶ τῶν Σκοπίων ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Ὄχι σκέτο Μακεδονία βέβαια ἀλλὰ Βόρειος ἢ Ἄνω Μακεδονία.

Οἱ Σκοπιανοὶ ὁραματίζονται τὴν κατάληψη τῆς Μακεδονίας, καὶ ἐμεῖς τὴν κατάληψη τῶν Σκοπίων.

Γιὰ τοὺς Ἕλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρῶνται χαμένες πατρίδες τόσο τὰ Σκόπια, ὅσο καὶ ἡ Ἀλβανία, ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Σερβία.

Τὰ Σκόπια ὅμως εἶναι ἰδιάζουσα περίπτωσις.
Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ τὰ προσαρτήσουμε ἀπὸ ὅτι νὰ προσαρτήσουμε τὴν Ἀλβανία τὴν Σερβία ἢ τὴν Βουλγαρία.

Ἔχουν ἐλάχιστο στρατό, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ τὰ παίρναμε μὲ μίαν βόλτα, καὶ δὲν ἔχουν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνοχή, ὅπως ἔχουμε ἐμεῖς.

Συμφέρον μας εἶναι λοιπὸν νὰ διατηρήσῃ ὡς συνθετικὸ τὸ ὄνομα Μακεδονία, ἔτσι ὥστε στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ τὴν ἐλευθερώσουμε καὶ νὰ τὴν ἑνώσουμε μὲ τὴν Μακεδονία.

Φουστέρης Γιάννης

(Visited 405 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χρήσιμος ἐθνικά ἡ «Ἄνω ἤ Βόρειος Μακεδονία»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρήσιμος ἐθνικά ἡ «Ἄνω ἤ Βόρειος Μακεδονία»; – ONLINE-PRESS

  2. Το σωστότερο όνομα είναι το Δημοκρατία του Βαρδάρη. Οτιδήποτε άλλο που περιέχει την λέξη Μακεδονία δεν είναι αποδεκτό.

Leave a Reply