Γραικῦλοι βρωμίζουν ἐλεύθερα

Μὴν ἀκούσω πάλι ἀπὸ κάποιον ὅτι ὁ τουρισμὸς εἶναι ἡ «βαρειὰ βιομηχανία» τῆς Ἑλλάδος, γιατὶ θ’ ἀρχίσω μερικὰ «καντήλια» καὶ δὲν θὰ σταματῶ…  

Οἱ εἰκόνες εἶναι ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ἀπὸ τὸ Ἰοβακχεῖον, στὴν περιοχὴ τοῦ Θησείου. Βλέπετε, αὐτὸ τὸ ζῶο τὸ δίποδο, αὐτὴ ἡ ὄρθια μοσχάρα που παριστάνει τὴν ὑπουργὸ «πολιτισμοῦ» κι αὐτὴ ἡ λ@ύγκρα τῆς κακιᾶς ὤρας ποὺ παριστάνει τὴν δημαρχέσσα Ἀθηναίων, μόνον μὲ μ@λακίες καὶ λαθρο-ὄρκ ξέρουν ν’ ἀσχολοῦνται. Ἀπὸ πολιτισμό, δὲν ξέρουν ποῦ πηγαίνουν τὰ τέσσερα…

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 246 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γραικῦλοι βρωμίζουν ἐλεύθερα

  1. Ὁ Τουρισμὸς εἶναι βαρειὰ βιομηχανία, ἀλλὰ ὄχι αὐτός. Αὐτὸς εἶναι βαρὺ κατάντημα.
    Ἡ Ἑλλὰς διαθέτει τὴν καλλλιτέραν θὰ λασσαν εἰς τὸν πλανήτην διὰ τουρισμὸν σκαφῶν ἀναψυχῆς καὶ δὴ ἰστιοπλοϊκῶν. Ἀλλὰ εἶναι ἀφημένος εἰς τὴν τύχην του. Δὲν προχωρῶ ἀλλο, λέγω μόνον ὅτι ἀντὶ 500 τοὐλάχιστον μαρινῶν ἡ Ἑλλὰς διαθέτει μόνον…. 35!!

Leave a Reply