Ὑπόθεσις Novartis

Σχετικὰ λοιπὸν μὲ τὴν ὑπόθεση Novartis…
Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες, φυσικὰ κι ἐχρησιμοποίησαν ἀθέμιτες πρακτικές, ὅπως κάνουν πάντα καὶ παντοῦ, ἐἰδικὰ στὴν χώρα μας,ποὺ εἶναι ἀνοχύρωτος θεσμικὰ σὲ παρόμοιες ἐπιθετικὲς τακτικές.

Μία χώρα βέβαια ὅπου ὑπάρχει καὶ τὸ «κατάλληλο» ἔδαφος στὴν κοινωνία, ὅπως ὅλοι καλὰ γνωρίζουμε.
Ἀπὸ δύο δισεκατομμύρια γιὰ φάρμακα τὸ 2000, ἐκτοξεύθηκε αὐτὸ τὸ ποσὸ στὰ 5,6 δισεκατομμύρια τὸ 2010!

Συζητάμα γιὰ ξεκάθαρη λεηλασία τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων!
Εἶναι δὲ ἐμπλεγμένο περίπου τὸ 5% τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν.
4.000 σὲ σύνολο 60.000 ἰατρῶν!
Τεραστία ποσοστά… Τεράστια ποσά… Τεραστία ἡ διαφθορά…

Ἀλλά…
Ὡς γνωστὸν στην Ἑλλάδα ἰσχύει ἡ ἀτιμωρισία, εἰδικὰ γιὰ τοὺς πολιτικούς.
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀκόμη τοῦ νέου αὐτοῦ «σκανδάλου» καὶ τὰ πρόσωπα τῶν πολιτικῶν ποὺ ἐμπλέκονται, δείχνουν πὼς δὲν πρόκειται γιὰ κάτι περισσότερο ἀπὸ ἀκόμη μίαν φωτοβολίδα, γιὰ πολιτικοὺς καὶ μόνον λόγους.
Σκοπός τους μόνον ἡ πολιτικὴ ἐκμετάλλευσις τοῦ θέματος.

Ὄχι μόνον λοιπὸν ἡ τιμωρία καὶ ἡ κάθαρσις θὰ παραμείνουν εὐσεβὴς πόθος γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάῤῥευση ἀκόμη τῶν τελευταίεων ἠθικῶν ἀντιστάσεων πρέπει νὰ ἀναμένουμε…

Μάκαρι νὰ διαψευσθῶ καὶ πράγματι θὰ χαρῶ ἰδιαιτέρως…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply