Διατὶ ἕνα εἶναι τὸ πραγματικὸ σκάνδαλο…

…εἶναι διαχρονικό, ἐπαναλαμβανόμενον καὶ κυρίως ἀτιμώρητον!!!
Καὶ λέγεται, αὐτὸ τὸ μοναδικὸ σκάνδαλον: ἑλλαδοκαφριστάν!

Ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του τὸ μόρφωμα κρατίδιον διατηρεῖ ἁπλῶς ἐν ὑπνώσει τοὺς Ἕλληνες, συστηματικῶς καὶ μέ κάθε εἴδους προπαγάνδα.
Παραποιεῖ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ἡρωοποιεῖ καθάρματα, ἀθωῴνει ἐγκληματίες, ἀποσιωπᾶ γενοκτονίες, μᾶς φορτώνει συνειδητοποιημένους ἀνθέλληνες «ἐθνάρχες» καὶ ἀποκρύπτει τὸν πραγματικὸ διαχειριστὴ τῆς χώρας μας καὶ τῶν ζωῶν μας.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Κακῶς μᾶς πιάνει ὁ πανικὸς γιὰ τὰ σκάνδαλα τῆς κάθε Novartis καὶ τῆς κάθε Siemens.
Κακῶς ἑστιάζουμε στὰ περὶ ἀσυλίας τῶν κουδουνισμένων καὶ στὰ περὶ μὴ εὐθύνης κυβερνήσεων καὶ στὰ περὶ ἀτιμωρησίας.
Κακῶς ἀναζητοῦμε παράθυρα δικαιοσύνης σὲ ἕνα σύστημα τέτοιο ποὺ μόνον του μέλημα εἶναι ἡ διατήρησις τῆς ἐξουσίας του, καλλιεργώντας τὴν διαπλοκὴ καὶ συντηρώντας τὴν ἀνομία. Δὲν τίθενται τέτοια ζητήματα. Τίθεται μόνον θέμα πολιτικῆς τακτικῆς.
Κι αὐτὴ ἡ τακτικὴ εἶναι ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες μᾶς κρατᾶ ἐν δουλείᾳ. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι προσχηματικὰ γιὰ νὰ ἀσχολούμεθα καὶ νὰ χάνουμε χρόνο.

Φιλονόη

Σημείωσις

Πῶς ἀλλάζουν τά δεδομένα;
Τὸ εἴπαμε.
Γκρεμίζουμε τὴν ἰσχύ τους ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν ἤ ὄχι, ἐνᾦ παραλλήλως δομοῦμε ἐκ βάσεως, ἠθικά, νοητικὰ καὶ κοινωνικά, τὰ δεδομένα ἐκείνα ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ τεθοῦν νέα θεμέλεια.
Δὲν θὰ πέσουν εὔκολα, ἀλλὰ πλησιάζει καὶ ἡ στιγμὴ τῆς πτώσεως τῶν ἐν λόγῳ σαπροφύτων.
Δὲν θὰ μᾶς χαρισθῆ ἡ Πατρίς μας, ἀλλὰ πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ μποροῦμε καὶ θὰ ἀντέχουμερ καὶ θὰ ἐπιτύχουμε νὰ τὴν πάρουμε πίσω.
Δὲν θὰ πατήσουμε ἐπάνω σὲ σαθρὲς βάσεις, ἀλλὰ θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ τὰ ἐπαναδομήσουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή, πατώντας ἐπάνω σὲ γνώσεις ποὺ ἀποκτοῦμε καθημερινῶς ἀπὸ τὰ παθήματά μας.
Ἔως τότε, συνειδητῶς ἢ μή, προετοιμαζόμεθα.  

 

 

(Visited 208 times, 1 visits today)
One thought on “Διατὶ ἕνα εἶναι τὸ πραγματικὸ σκάνδαλο…

Leave a Reply