Γιά ποιάν SEEBRIG καί ποιάν BLACK WATER συζητᾶμε;

Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁμάδος καταστολῆς, μὰ κυρίως τῆς κατατρομοκρατήσεως ἀμάχων, στὸ Πισοδέρι Φλωρίνης (τὴν περασμένη Κυριακή), ἐδήλωσε, εὐθαρσῶς, πὼς κάνει τὴν δουλειά του γιὰ νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ …ταΐσῃ τὰ παιδιά του. Διότι, ὡς γνωστόν, εἶναι σημαντικότερα τὰ παιδιὰ τοῦ κάθε ἐπὶ κεφαλῆς ἀπὸ τὸ νὰ διασωθῇ ἡ (κάθε) Μακεδονία μας ἀπὸ τὰ δόντια τοῦ ὁποιουδήποτε τοκογλυφικοῦ σαπροφυτικοῦ μηχανισμοῦ, τῆς ἀποκοπῆς της ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ κορμὸ καὶ τῆς ἐξυπηρετήσεως κάθε εἴδους μικροῦ ἢ μεγάλου ἐπεκτατισμοῦ τῶν γειτόνων μας.
Σωστά;

εἰκόνα

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ναί, σαφῶς καὶ ὑπάρχει ἡ SEEBRIG ἐδῶ καὶ χρόνια. Δὲν εἶναι σημερινὴ διαπίστωσις.

Πληροφορίες για την SEEBRIG, εδώ κι εδώ.

Διαβάστε επίσης εδώ και (λεπτομερώς) εδώ.
* Στο στρατόπεδο «Σχοινά».

ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΤΗΣ SEEBRIG (Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 2km ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ *) ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ …

(Οἱ ἀπεικονίσεις στὰ παραπάνω δικές μου.)

Τὸ θέμα μας λοιπόν, γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα περὶ τίνος συζητᾶμε, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν κάποια SEEBRIG ἀναλαμβάνει νὰ καταστείλῃ, μὲ τὴν μεγαλυτέρα μορφὴ βίας, τὶς ὅποιες διαδηλώσεις, ἀλλὰ τὸ ποιοὶ τὴν στελεχώνουν.
Διότι, σαφῶς ὑπάρχουν καὶ ἀλλοδαποί, ἀλλά, ὡς εἴθισται, τὰ πραγματικὰ κατακάθια οὐδέποτε ἦσαν οἱ ἐχθροὶ ἀλλὰ οἱ …δηλωσίες!!!
[Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς νὰ μελετήσουμε (ξανά) τὸ ποιοὶ ἦσαν οἱ χειρότεροι βασανιστὲς στὴν Μακρόνησο ἢ στὰ στρατόπεδα τοῦ Γ’ Ῥάιχ.]

Ὡς λοιπὸν προκύπτει ἐκ τῶν τελευταίων (κι ὄχι μόνον) γεγονότων, ἕνα εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε καί, καταληκτικῶς, νὰ ἀντιμετωπίσουμε: τοὺς ….βασιλικοτέρους τῶν βασιλέων πραιτωριανούς. Αὐτοὶ  εἶναι τὸ πρόβλημα κι ὄχι κάτι ἄλλο.

Φιλονόη

 

(Visited 1,136 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιά ποιάν SEEBRIG καί ποιάν BLACK WATER συζητᾶμε;

  1. Εἶμαι πραγματικὰ συγκινημένος, ἐπειδὴ γιὰ ΠΡΩΤΗ φορὰ (στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ τοὐλάχιστον γνωρίζω) τὸ θέμα μπαίνει στὴν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ του βάση. Θὰ μοῦ ἐπιτραπῆ μία ἀπάντηση (ἐννοεῖται ΕΠΩΝΥΜΗ);
    Νὰ μὴ ταΐση τὰ παιδιά του ὁ ἀχρεῖος!
    Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε παιδιά;

    • Συμφωνῶ ἀπολύτως μαζύ σου. Ἡ δική του διαφωνία βεβαίως μᾶς εἶναι πλέον ἀδιάφορος.
      (Νὰ προσθέσω φυσικὰ ἀκόμη κάτι: ἡ δική του τιμωρία δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι ἀπὸ ἐμᾶς… Ὁσονούπω, οὔτως ἢ ἄλλως, πλησιάζει μὲ ἄγριες διαθέσεις, ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ ἀφεντικά του… Καὶ τότε, μόνον τότε, θὰ καταλάβουμε πὼς τὰ δικά του παιδιὰ δὲν εἶναι καλλίτερα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου!)

Leave a Reply