Βλέποντας μόνον τὶς ξένες …καμποῦρες!!!

Καὶ νὰ θὲς ν’ ἁγιάσῃς δὲν σ’ ἀφήνουν.

Τῆς π@υτάνας γίνεται ἀπὸ ἐχθὲς (καὶ) στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ἀπὸ τοὺς «δημοκράτες ἀγωνιστες τῆς (μὴ χέσω) ἀριστερᾶς» καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ΚΚΕ, γιατί τὰ χρυσαυγουλα κατεψήφισαν στὴν βουλὴ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, τὶς ὁποῖες ἔτσι κι ἀλλοιως οἱ Γερμανοὶ ἀρνῶνται καὶ νὰ συζητήσουν, θεωρῶντας τες ντὲ φακτο τετελεσμένο καὶ λῆξαν γεγονός.

Ἄρα ὁ Τζίφρας τὶς χρησιμοποίει πάλι σὰν προεκλογικὸ τρῦκ.
Ἀλλά, γιὰ τὸ ὅτι στὴν ψηφοφορία τῆς Εὐρωβουλῆς γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Πόντιων οἱ πέντε ἀπὸ τοὺς ἕξη εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κι ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΚΚΕ ἦσαν τραγικότατα καὶ ἀδικαιολόγητα ἀπόντες, ἐπικράτει μία ἀπόλυτος μούγκα στὴν στρούγκα.

Εἴπαμε: Γιὰ νὰ τὴν πῇς στὸν ὁποιονδήποτε ἄλλον γιὰ τὰ σκατὰ στὴν φωλιά του, ἀπαραιτοτάτη προϋπόθεσις εἶναι ἡ δίκη σου φωλιὰ νὰ εἶναι πεντακάθαρη!!!

Μανώλης Καλογεράκης

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply