Ὁ κόσμος μέσα μας…

Σήμερα χάραξε πορεία πρὸς τὴν Ἰθάκη τῆς δικῆς σου ἀλήθειας.
Ὁ κόσμος μέσα μας...

 

Ὁ μῦθος λέει πὼς μόλις πλησιάσῃς τὶς ἀκτὲς αὐτοῦ τοῦ τόπου,  δὲν θὰ ξανὰ εἶσαι ὁ ἴδιος ἄνθρωπος.
Γιατὶ ἐὰν εὕρης τὸ ἱερὸ νησί, θὰ εὕρης αὐτὸ ποὺ ἐγνώριζες πάντοτε: τὴν οὐσία σου, τὴν ἀλήθεια σου, τὸν σκοπό σου…
Καὶ τότε δὲν θὰ ζῆς μέσα στὸν κόσμο ἀλλὰ ὁ κόσμος θὰ ζῆ μέσα σου…

Σούσουλα Γιώτα

Leave a Reply