Γιατί ἐξακολουθοῦν κάτι πού τούς γελοιοποιεῖ;

Ἄκου ἀδελφέ μου «ὑπερήφανε» τσίτσιδε…

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Οἱ εἰκόνες αὐτές:

  • Α) Εἶναι εἰκόνες ποὺ γελοιοποιοῦν τὴν χώρας μας, ὡς χώρα ποὺ δὲν σέβεται οὔτε τὸν ἑαυτό της, ἐνῶ ζητᾶ νὰ τὴν σέβονται οἱ ξένοι.
  • Β) Εἶναι εἰκόνες ποὺ γελοιοποιοῦν τὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη, ὡς κοινό μας μνημεῖο ποὺ μᾶς ἑνώνει, καὶ στὸ ὁποῖο τιμοῦμε τὴν θυσία ἑκατομμυρίων Ἑλληνικῶν ψυχῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ τοὺς ποταμοὺς Ἑλληνικοῦ αἵματος γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδος καί, τέλος,
  • Γ) Εἶναι εἰκόνες ποὺ γελοιοποιοῦν καὶ ἐσᾶς τοὺς ἰδίους, τοὺς «ὑπερηφάνους» τσιτσίδους καὶ μή, ἀφοῦ στὸν μέσο πολίτη τὸ μόνο ποὺ προκαλοῦν εἶναι ἀπὸ γέλιο μέχρι ἀγανάκτηση καὶ ἀηδία.

Ὑπάρχει ἀνάμεσα σας ὁμοφυλόφιλος ποὺ εἶναι σοβαρὸς καὶ ἀξιοπρεπὴς ἄνθρωπος, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του, καὶ ὁ ὁποῖος θὰ πῆ ὅτι αὐτὲς οἱ εἰκόνες γελοιότητος τιμοῦν τὴν κοινωνική σας ὁμάδα, καὶ ὅτι ἔτσι πείθετε τὴν κοινωνία νά σᾶς θεωρῇ σοβαρούς, νά σᾶς ἐκτιμᾶ καί νά σᾶς σέβεται;;;;

Προφανῶς Ὄχι!!!

Ἐὰν διαφωνῇς μὲ αὐτὴν τὴν προφανῆ ἀπάντηση, ῥῶτα τὴν γνώμη τοῦ μανάβη τῆς γειτονιᾶς σου. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο τὸ «ὀρθὸ τοῦ βίου» νὰ τὸ ἀναζητῇς ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στοὺς κοινωνικοὺς στοχασμοὺς τοῦ κ. Βαλιανάτου ἢ στὶς ἰχθυο-συνταγὲς τοῦ κ. Γκλέτσου.

Ἀφοῦ λοιπὸν μὲ αὐτὰ δὲν κερδίζετε αὐτὰ ποῦ λέτε ὅτι ἐπιδιώκετε, ἀλλὰ προφανῶς φέρνετε τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα, τότε γιατί συνεχίζετε κάτι πού σᾶς κατεβάζει ἀκόμη πιό χαμηλὰ στήν ἐκτίμηση τῆς κοινωνίας;;;

Γιατί δὲν ἀναρωτάσθε γιά τό ποιοί καί γιατί σᾶς χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεία γιὰ νὰ παίξουν ἄλλα «παιχνίδια» σὲ βάρος τῆς κοινῆς μας Πατρίδος, ἀλλὰ καὶ κάθε χώρας, ὅπως «παιχνίδια» γιά:

  1. Τὴν Ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική μας ἀποδόμηση διὰ τοῦ ἐκφυλισμοῦ ἠθῶν καὶ ἀξιῶν, ποὺ συμπυκνώνουν λαϊκὴ Σοφία αἰώνων.
  2. Τὴν ἀπονέκρωση μεγάλου μέρους τῶν νέων Ἑλληνοπαίδων ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγικὴ διαδικασία.
  3. Τὴν περαιτέρῳ μείωση τῶν γεννήσεων αὐτόχθονες Ἕλληνες.
  4. Τὴν σκόπιμηο περαιτέρῳ ὄξυνση τοῦ δημογραφικοῦ ὡς δικαιολογία γιὰ τὴν … ….«ἀναγκαιότητα» τοῦ μεθοδευόμενου ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ.
  5. Τὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ Ἕλληνος ἄνδρα, ὡς πρωτοπόρου τῶν Ἐθνικῶν ἀγώνων καὶ ἄρα κυρίου παράγοντος ἀντιστάσεως στὰ σχέδιά τους;;;;;;
  6. Ἀλλὰ τὸν ἐκφυλισμὸ καὶ τῶν Ἑλληνίδων, ὡς γυναῖκες καὶ ὡς μάννες, αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀκαταβλήτων ψυχῶν ἀπὸ ἀτσάλι, ποὺ ἐκράτησαν ὄρθιο καὶ ἀναπαρήγαγαν τὸν Ἑλληνισμὸ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὡς σύζυγοι, ὡς μάννες, ὡς σκληροτράχηλες ἀγρότισσες, ὡς ἀρχόντισσες τῶν φτωχικῶν τους;;;;

Γιατί δὲν ἀναρωτάσθε ποιοὶ καὶ γιατί σᾶς χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεία γιὰ ὅλα αὐτά;;;;
Δὲν σᾶς προβληματίζει τὸ ποιοὶ εἶναι στήν λίστα τῶν χορηγῶν σας, καθώς καί τό γιατί ῥίχνουν τόσο χρῆμα γιὰ τὴν «ὑπερηφάνια» τοῦ κρεββατιοῦ σας;;;;;;
Πιστεύετε ὅτι ξοδεύουν ἀπὸ «ἀνθρωπιστικὰ αἰσθήματα» γιὰ ἐσᾶς, ὅταν τὸ διεθνὲς ἠθικό τους μητρῶο, εἴτε ὡς πρόσωπα εἴτε ὡς χῶρες, τοὺς κατατάσσει στοὺς διεθνεῖς ἐγκληματίες τοῦ λευκοῦ κολλάρου;;;

Θέλουν πολὺ μυαλὸ οἱ παραπάνω ἁπλὲς λογικὲς σκέψεις, ἢ μήπως καὶ στὸν χῶρο σας ζεῖτε τὸ γνωστὸ μοτίβο κάποιοι λίγοι νὰ ὑπηρετοῦν σκοτεινὲς ἀτζέντες ξένων (μὲ τὸ ἀζημίωτο!!!) ἐνῶ οἱ πολλοὶ νὰ βελάζετε ὡς χαριτωμένοι φιρφιρίκοι, ἀπολαμβάνοντας τὸν αὐτo-ἐξευτελισμό σας ὡς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις;;;;

Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ χρόνος κυλᾶ…

Κάποιοι λίγοι ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ δὲν θὰ ἔχουν τὰ κουράγια «νὰ βγοῦν στὸν ἀφρὸ» θὰ βουλιάξουν πιὸ βαθειὰ σὲ μία ζωὴ θλιβερὴ σερνόμενοι τὶς νύκτες στοὺς παράδρόμους της Συγγροῦ.

Ὅμως γιὰ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐσᾶς θὰ ἔλθη ἡ στιγμὴ στὴν ζωή σας, ποὺ οἱ χαριτωμενιὲς τῆς νιότης θὰ ἔχουν περάση, τὰ δημόσια πάρτυ γύρω ἀπὸ ἀχλαδιὲς θὰ ἔχουν δυσβάστακτο κοινωνικὸ καὶ ἐπαγγελματικὸ κόστος γιὰ ἐσᾶς, ὅποτε θὰ εἶναι καιρὸς νὰ ξεκόψετε ἀπὸ αὐτά καὶ τότε, ἴσως, θὰ μπορεῖτε νὰ σκεφθεῖτε τὰ παραπάνω προφανῆ ἐρωτήματα.

– Τότε θὰ συνειδητοποιήσετε τὴν ἀπάτω εἰς βάρος σας,
– Τὸ πόσο ἐξεμεταλλεύθησαν αὐτοὶ ποὺ νομίζατε ὅτι σᾶς νοιάζονται ἐπειδὴ ἐπλήρωναν,
– Τὸ πόσο κακὸ κάνατε στὴν Ἑλλάδα ὅλων μας, αὐτὴβ τὴν Πατρίδα ποὺ νοιώθει ὑπερήφανη ποὺ ἔχει παιδιά της καὶ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Καβάφη, καὶ τὸν Παῦλο Μελὰ καὶ τὸν Μάνο Χατζηδάκη.

Θὰ συνειδητοποιήσετε τὸν εὐτελισμὸ τῆς ἀξιοπρεπείας σας ποὺ ὑποστήκατε ὡς ἄνθρωποι, ἀλλὰ δὲν ξέρω τότε τί θὰ εἶναι πλέον ἀνατάξιμο σὲ αὐτὴν τὴν ἔρμη τὴν κοινή μας Πατρίδα, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχή σας.

Ἴσως σὲ αὐτὸ σας βοηθήση τὸ ὅτι ἔστω καὶ ἀργά(!!!) θὰ συνειδητοποιεῖτε τὸ ποῦ πραγματικὰ εἶναι «τὸ σπίτι σας», τὸ κοινὸ σπίτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, καὶ τὸ ὁποῖον μᾶς χωρᾶ ὅλους. Ἀκόμα καὶ αὐτοὺς ποὺ τὸ πλήγωσαν.

Τάσσος Χατζηκρυστάλλης

(Visited 579 times, 1 visits today)
Leave a Reply