Γιάν(ν)ης ἀπὸ …ἄλλο ὑλικό!!!

Ὁ Γιάν(ν)ης δὲν εἶναι γεννημένος νὰ περιμένῃ στὶς οὐρὲς τῶν ATM, μαζὺ μὲ τὴν πλέμπα, οὔτε νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ Γάλλους ἀστυνομικούς…
Εἶναι φτιαγμένος ἀπὸ ἄλλο ὑλικό…

Εἶναι γεννημένος γιὰ ἐξώφυλλα στὸ Paris Match καὶ γιὰ λογύδρια τύπου Φάρατζ γιὰ τὴν χρεοδουλοπαροικία…
Θὰ σέβεσθε!

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply