Λαθροδιακινητὲς στὴν Ὁμόνοια προωθοῦν τζιχαντιστὲς στὴν Εὐρώπη

Δημοσιογράφος τοῦ CBS News, παριστάνοντας τὴν σύζυγο μέλους τοῦ ISIS, ἀποκαλύπτει τὰ κυκλώματα διακινητῶν στὴν Ὁμόνοια.

Πρόσωπα, στοιχεῖα, ἀποδείξεις.

Αὐτὸς ὁ λαθρέμπορος ἰσχυρίζεται ὅτι μεταφέρει μέλη τοῦ ISIS σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἡ τιμὴ εἶναι 8.000 δολλάρια κατ’ ἄτομον.

Τὸ λαθρεμπόριο ἀνθρώπων εἶναι μία μεγάλη ἐπιχείρησις στὴν Ἀθήνα καὶ ἡ CBS News δημοσίευσε τὰ  ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ἀποκαλύπτοντας ὅτι τὰ μέλη τοῦ ISIS μετακινῶνται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν ὑπόλοιπο Εὐρώπη.

Ἡ δημοσιογράφος τοῦ CBS News μὲ κρυμμένη κάμερα ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Alrayes. Ἔρχεται ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἀφρικὴ καὶ διαχειρίζεται συνδικάτο λαθρεμπορίου, μετακινῶντας ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη γιὰ περίπου 8.000 δολλάρια τὸ κάθε ἕνα. «Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα πηγαίνετε στὴν Ἰταλία, φθάνοντας ἐκεῖ ἔχω ἀνθρώπους ποὺ θὰ σᾶς βοηθήσουν μὲ τὰ πάντα, εἶναι πολὺ εὔκολό», τῆς λέει.
Προσποιήθηκα ὅτι εἶμαι σύζυγος, μέλος τοῦ ISIS ποὺ ἤθελε ἀσφαλὲς πέρασμα στὴν Γερμανία. «Δὲν ὑπάρχει πρόβλημα», εἶπε ὁ Alrayes. «Ἔxω μετακινήση πολλὰ μέλη τοῦ ΙSIS.»

Οἱ λαθρέμποροι χρησιμοποιοῦν κλεμμένες ταὐτότητες, συμπεριλαμβανομένων καὶ ἀμερικανικῶν διαβατηρίων. Προσπαθοῦν νὰ ταιριάζουν οἱ πελάτες τους, μὲ μία φωτογραφία ταὐτότητος ποὺ μοιάζουν. Στὴν συνέχεια χρησιμοποιοῦν τὰ κλεμμένα ἔγγραφα γιὰ νὰ στείλουν ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Ἱσπανία ἢ τὴν Ἰταλία, ὅπου ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἀσφάλεια εἶναι χαλαρή. Ἀπὸ ἐκεῖ, μποροῦν νὰ ταξειδεύουν ὁπουδήποτε στὴν δυτικὴ Εὐρώπη χωρὶς συνοριακοὺς ἐλέγχους.

Ἡ ἑλληνικὴ ἀστυνομία ἔχει κάνη ἀρκετὲς συλλήψεις λαθροδιακινητῶν ἀλλὰ ἀρκετὰ μέλη τῆς τρομοκρατικῆς ὁμάδος ISIS ποὺ πραγματοποίησαν ἐπιθέσεις στὴν Γαλλία καὶ τὸ Βέλγιο πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν φόβοι ὅτι ἐγκληματίες, ὅπως ὁ Alrayes, ἔχουν ἤδη βοηθήση πάρα πολλοὺς νὰ φθάσουν στὴν Εὐρώπη.

Μόργκαν Χρῆστος

Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 306 times, 1 visits today)
Leave a Reply