Ἡ ἐκποίησις δημοσίου περιουσίας ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Γερουλάνου!

Ἡ ἐκποίησις δημοσίου περιουσίας ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Γερουλάνου!1

Γενικς μ τν οκογένεια Γερουλάνου, καθς φυσικ κα κάθε λλο πρόσωπο πο καταπατ δημόσια περιουσία κα μπαίζει τν νοημοσύνη μας, θεωρ πς πρέπει ν σχολούμαστε καθημερινς.
π τν λλην μεριά, πό πο νά τούς πιάσς καί πο νά τούς φήσς; Λερώνεσαι σ κάθε παφ μαζύ τους.
Σήμερα λοιπόν, διερευνντας λλες  ποθέσεις, πεσα πάνω σ μίαν πολ Συνέχεια

Ἡ κλοπή, ἡ παραίτησις καὶ τὰ τρία πουλάκια.

Ένα χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα του 16ου αιώνα π.Χ., ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας, ήταν το πολυτιμότερο από τα αντικείμενα που άρπαξαν οι αδίστακτοι ληστές από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Φαίνεται μάλιστα πως ήταν ο βασικός τους στόχος, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η λεία της ληστείας θα καταλήξει στην ανήλιαγη συλλογή κάποιου πάμπλουτου μανιώδους συλλέκτη αρχαιοτήτων! Το δαχτυλίδι ανήκε σε κάποιον ηγεμόνα της Άνθειας και χρονολογείται στη χρονική περίοδο 1580-1400 π.Χ..

Ένα χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα του 16ου αιώνα π.Χ., ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας, ήταν το πολυτιμότερο από τα αντικείμενα που άρπαξαν οι αδίστακτοι ληστές από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Φαίνεται μάλιστα πως ήταν ο βασικός τους στόχος, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η λεία της ληστείας θα καταλήξει στην ανήλιαγη συλλογή κάποιου πάμπλουτου μανιώδους συλλέκτη αρχαιοτήτων! Το δαχτυλίδι ανήκε σε κάποιον ηγεμόνα της Άνθειας και χρονολογείται στη χρονική περίοδο 1580-1400 π.Χ..

Τίποτα δν εναι νάξιον λόγου. Τ τελευταο πετραδάκι χει λόγον πάρξεως στν τόπο του κι χι πουδήποτε λλο! Τ τελευταο στρακο τ πι ετελς ερημα πάρχει κάπου διότι κεπρεπε νπάρχ. ς μν λαμβάνουμε ς δεδομένα τγκλήματα κατ το πολιτισμο κα τς νθρωπότητος. Ναί, συνέβησαν, λλ ατ δν θωώνει τος γκληματίες. Θ πληρώσουν κα μάλλιστα θ πληρώσουν πως τος πρέπει!

χουμε να σύστημα διακυβερνήσεως στλλαδοξεφτιλιστν ποπαξιεν τελς κάθε κφρασι πολιτισμο, πολλ δ μλλον τν στορική μας κληρονομιά.
παραίτησις Γερουλάνου (πο φυσικ δν γινε δεκτή!!!) ρχεται γι νποδείξ  μίαν κόμη φορά, πς τ μοναδικό τους μέλημα εναι εκόνα τους πρς τξω, καδίως πρς τ ξένα ΜΜΕ. Βλέπετε, δν χουν ζόρι γι τν πόλυτο παξίωσι πο βιώνουν ντός τς χώρας. χουν τν βαθυτάτη πεποίθησιν πς λα διορθώνονται Συνέχεια

Ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀποφασίσῃ μόνη της ἡ χἌννα γιά τήν ἐπομένη κυβέρνησι; (α)

Ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀποφασίσῃ μόνη της ἡ χἌννα γιά τήν ἐπομένη κυβέρνησι;Καί μάλλιστα, νά ἀποφασίσῃ ἀπό τώρα γιά τό ποιοί θά συμμετέχουν ἢ ὄχι;

Ξέρω, ἔχει καβαλικέψει καὶ πάει. Εἶναι καὶ ἡ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ ἀπὸ πίσω… 

Εἶναι καὶ τὸ φιλόδοξον τοῦ θέματος… Εἶναι καὶ χἌννα ἡ χἌννα… 

Πῶς νά τό ξεπεράσῃ;

Μεταξύ μας ὅμως, θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζουμε κάτι ἰδιαιτέρως σημαντικό…
Κι αὐτή, καθῶς ἐπίσης κι ὅλοι ποὺ εἶναι σὰν κι αὐτήν, τὰ τελευταία τους χαρτιὰ παίζουν…
Σημεδεμένη ἡ τράπουλα… Τὸ παιχνίδι ἔκλεισε πρὶν ξεκινήσῃ… Συνέχεια

Ἐνοικιάζεται ἱστορία!

Ἐνοικιάζεται ἱστορία!

νοικιάζεται τ χάνι τς Γραβις πρς 50 ερ τν μήνα! Ἐὰν εναι δυνατόν!

Εναι ντροπ μας ν συζητμε κόμη κα τν πιθανότητα μίας τέτοιας ποθέσεως!

μως, τ ν μν συζητμε μες, δίδει τ δικαίωμα σ κάτι κουδουνισμένα νούμερα, ν παραγράφουν, μ τν ποτιθέμενη διαφορία οκονομικδυναμία, σελίδες τς στορίας μας πο χρήζουν τολάχιστον προασπίσεως κα προβολς. 

πε δ τ συγκεκριμένο θέμα πιθανολογ πς μπίπτει στς ρμοδιότητες Γερουλάνου (δίχως φυσικ νποκλείω τν μπλοκ κα συνυπευθυνότητα τς χννούλας) πάλι θυμώνω!  Θυμώνω πολύ! Συνέχεια

Πλατεία Καλαμάτας.

 

Πλατεία Καλαμάτας.1

Μία κόμη καταγγελία γιργα πο οδες γνωρίζει τν νάγκη τους κα τν σπουδαιότητά τους. 

Μία καταγραφπ κάποιους πο νοιάζονται κα πο πασχίζουν ν κρατήσουν τ χρμα τς πόλεώς τους. 

Βέβαια, πευθύνονται στν Γερουλνο…. Ατ τ ζητηματάκι χρήζει μίας …συζητήσεως. Συνέχεια

Πάλι πονηριές ὁ Γερουλᾶνος;

Πάλι πονηριές ὁ Γερουλᾶνος;Κι αὐτὴν τὴν φορὰ ἔχει μαζύ του συνεργούς! 

Ποιούς; 

Τούς γνωστοὺς τῆς παρέας του.

Ποιές οἱ πονηριές;

Συνέχεια