Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!! (β)

Ἂς μιλήσουμε γιὰ τὶς σύγχρονες αὐτοκρατορίες λοιπόν…

Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!!

Αὐτὲς τέλος πάντων, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχουν, φανερῶς ἢ κρυφίως, καθορίζοντας τὸ μέλον τῆς ἀνθρωπότητος καὶ φορτώνοντάς την μὲ αἱματηρὲς γενοκτονίες διαρκῶς καὶ μὲ κάθε δυνατὸ πρόσχημα…

Θυσιασμένοι λαοί στά πετρελαϊκά συμφέροντα;

Ἡ πλέον βαρβαρικὴ καὶ κτηνώδης, ὅλων αὐτῶν τῶν αὐτοκρατοριῶν, ἐπισήμως πάντα (διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… ἄλλοι ἔχουν τὸ ὄνομα κι ἄλλοι τὴν χάριν…!!!), ἦταν ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.
Ἐμεῖς σὰν λαὸς γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια γευθήκαμε τὴν ὑψηλὴ …«φροντίδα» της!!! Τὸ ὅ,τι σήμερα θεωροῦμε ἑαυτοὺς ἀπελευθερωμένους (κάτι ποὺ θὰ πρέπη νὰ τὸ κυττάξουμε), σὲ ἕναν σημαντικὸ βαθμὸ ὀφείλεται στὸ μῖσος ποὺ ἄφησε πίσω του ὁ αἱμοσταγὴς σουλτανικὸς τρόπος διακυβερνήσεως.

Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐπισήμως κατέῤῥευσε, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μερικὰ ἐδάφη της, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λαῶν ποὺ τὰ κατοικοῦσαν, ἐπέρασαν στὴν σφαίρα ἐλέγχου ἄλλων αὐτοκρατοριῶν, πιὸ …«πεπολιτισμένων». Ἐντούτοις καλὸ εἶναι νὰ παρατηρήσουμε πὼς ἡ πορεία τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν κεμαλικὴ περίοδο καὶ μετά, ἦταν μία πορεία πρὸς τὸν ἐθνικό-κομμουνιστικο-σοσιαλισμό της, ἢ ἄλλως πρὸς τὸν κεμαλικὸ (ναζιστικοῦ τύπου) σοσιαλισμό. Πρὸς τοῦτον καὶ ὁ Κεμὰλ ἐπέτυχε τοὺς πλέον πιστούς του συμμάχους στὸ ἄρτι δημιουργηθὲν τοκογλυφικὸ μόρφωμα τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, προεξάρχοντος μάλιστα τοῦ Λένιν. 

Συνέχεια

Ὕμνος τοῦ ῥαγιᾶ

Ὁ Ὕμνος τοῦ Ῥαγιᾶ!

«Ὁ Τουρκαντένα τῶν προσκυνημένων θεατῶν»
Δεῖγμα Ἕλληνος Ῥαγιᾶ, εἶναι αὐτός,
ποῦ εἴν΄στὸν σουλτάνο του πιστός,
τοῦ ὀθωμανικοὺ δικαίου, εἶναι φίλος
καὶ τοῦ Νοστραδὶν Χότζα ὁπαδός. Συνέχεια

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;

Οἱ Γερμανοί; Σοβαρολογοῦμε;
Δῆλα δή τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι; Μόνοι τους; Ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ …«περιουσίου» Κεμᾶλ καί τῶν …«περιουσίων» νεοτούρκων;
Δίχως ἐντολές;

Ἐδῶ, στὸ filonoi.gr, πολλάκις ἔχουμε καταθέσει τὶς «ἄκρες» καὶ τοὺς ἱστοὺς ποὺ δένουν αὐτὰ τὰ καθάρματα ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, δίχως αὐτὸ νὰ σημαίνῃ πὼς ἔχουμε βρεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς ἄκρες.
Μὰ σίγουρα εἶναι πολὺ πιὸ …γελοῖα, ἀπὸ ὅσο φαίνονται, τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ οἱ προσπάθειες συγκαλύψεώς τους.
Συνέχεια

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ ...Ἑβραῖοι!!!2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ Κρυπτοεβραίων (Ντονμέδων) Νεότουρκων

  • -Οι ρίζες τους πάνε πίσω στο 1680
    Ο Σαμπατάϊ Ζεβί (Sabbatai Zvi) ανακηρύσσει τον εαυτό του εβραϊκό Μεσσία στη Θεσσαλονίκη. Ηγείται χιλιάδων Εβραίων οπαδών του σε μια έξοδο προς στην Παλαιστίνη. Στο δρόμο ο Ζεβί γίνεται μουσουλμάνος, για να γλυτώσει την ποινή του θανάτου από το Σουλτάνο.

Συνέχεια