Τὸ αἴνιγμα τῆς ἡμισελήνου

Τὸ αἴνιγμα τῆς ἡμισελήνου

Γράφει ὁ Δημήτριος Μιχαλόπουλος

 

Ἂς ὑποθέσουμε πὼς κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς εὑρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη. Τί θὰ δῆ; Κάτι πολὺ περίεργο: Παντοῦ, μὰ παντοῦ κυματίζει ἡ κόκκινη σημαία τῶν Τούρκων μὲ τὸ μισοφέγγαρο καὶ τὸ ἀστέρι. Συνέχεια

Θρησκευτικοί πόλεμοι ἐν τῇ γενέσει τους;

Τὴν ὥρα ποὺ μία νέα θρησκεία δομεῖται σὲ ἐπίπεδον καθαρὰ πεποιθησιακό, μὰ ἀκόμη (συνειδητῶς) ἐν ἀγνοίᾳ μας, ἡ Εὐρώπη βάλλεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸν ἰσλαμισμό, ποὺ τὸν ἐπιβάλλουν οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες της. Καὶ βάλλεται ὄχι τόσο γιὰ νὰ προσβληθῇ τὸ θρησκευτικό μας αἴσθημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλοιωθῇ πλήρως τὸ γηγενὲς στοιχεῖο.
Ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μὴ μᾶς ἐγγίξουν, ἐμᾶς, τοὺς ἀδόξους ἀπογόνους ἐνδόξων προγόνων, ἐφ΄ ὅσον στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέως ἐξακολουθοῦμε νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς ἀπόγονοι τῆς Ψωρο-Κώσταινας, ἀναπολῶντας περασμένα μεγαλεία καὶ ἐλπίζοντες σὲ ἐξόδους ἐκ τῆς «κρίσεως», μὲ κάθε λογῆς «ἐθνοσωτῆρες».
Συνέχεια

Ἰσλαμική, βιαία καί χωρίς …Εὐρωπαίους Εὐρώπη;

 

Βίντεο μὲ τοὺς δράστες να κινοῦνται στὸν δρόμο ἀπολύτως ψύχραιμοι, σὰν νὰ πήγαιναν βόλτα, λίγο πρὶν νὰ ἀρχίσῃ ἡ σφαγὴ σὲ πὰμπ καὶ ἑστιατόρια τῆς Νοτίου Ὄχθης τοῦ Τάμεση, ἔφερε στὴν δημοσιότητα ἡ βρεταννικὴ ἐφημερὶς Εxpress. Συνέχεια

Φεμινιστικῆς ἡμέρας …ἀδιάφορα συμβάντα!

Ὑποθέτω ὅτι οἱ φεμινίστριες ποὺ θὰ ἐνασχολήθησαν σήμερα, παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας, μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, θὰ μᾶς ποῦν καὶ δύο λόγια γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν εἰκόνα…

Συνέχεια

Ψευδο-κληρονόμοι

Μία λεπτομέρεια ποὺ ἔχω ἐπισημάνει ἀπὸ καιρὸ εἶναι ἡ προσπάθεια …κληρονομιᾶς καὶ καπηλεύσεως κάθε ἑλληνικῆς ταὐτότητος, ἀπὸ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου. Ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο αὐτοπροσδιορίζονται σὰν κάτι …ἑλληνικό, ἐνᾦ παραλλήλως συκοφαντοῦν τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλοιώνοντας τὴν σημερινὴ πραγματικότητα, τὴν ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀρχή της καὶ …«μεταφράζοντάς» την σὲ κάτι πιὸ …«δικό τους»!

Οἱ ἀχάριστοι γείτονές μας…

Κι αὐτὸ δὲν τὸ κάνουν μόνον ἄλλοι λαοὶ ἀλλὰ κι …«ἐγχώριοι» μισέλληνες, ποὺ κατὰ περιόδους περιτριγυρίζουν τὸν πλανήτη ἰσχυριζόμενοι πὼς εἴμαστε ἕνας φρικτὸς λαός. Καὶ εἴμαστε ἕνας φρικτὸς λαὸς διότι κάτι δὲν τοῦ …«κολλᾶ» ἐπάνω μας, ἰδίως ἐὰν εἶναι κι ὁλίγον …«περιούσιοι»!!!

Βλέπουμε ἕναν παγκόσμιο, κυριολεκτικῶς, πόλεμο ἐντυπώσεων γιὰ τὸ ποιὸς θὰ φαίνεται περισσότερο πολιτισμένος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τὴν ἴδιαν ὥρα ποὺ ἀπὸ τὴν …πίσω πόρτα διαπράττουν ἢ συμμετέχουν στὶς μεγαλύτερες γενοκτονίες παγκοσμίως. Κάτι καθάρματα, πλιατσικολόγοι, ἄλλοτε μὲ γραβάτες κι ἄλλοτε μὲ χατζάρια, φοροῦν μάσκες «ἀνθρωπιστῶν», μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο διότι εἴμαστε …ἀτίθασοι καὶ …μπαταξῆδες καὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, ἀπολαμβάνοντας ὅσα λεηλάτησαν!

Ἀλβανοὶ ποὺ θέλουν νὰ θεωροῦν ἑαυτοὺς ἀπογόνους Ἰλλυριῶν, Σκοπιανοὶ αὐτο-ἀποκαλῶνται Μακεδόνες, Βούλγαροι αὐτο-ἀποκαλῶνται Θρᾶκες, Τοῦρκοι αὐτο-ἀποκαλῶνται Ἴωνες, ἔποικοι τῆς Ἀμερικῆς αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ κληρονόμοι τοῦ πολιτισμοῦ μας, Γερμανοὶ αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ κληρονόμοι τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας, Λατίνοι (Ἰταλοὶ καὶ παπικοί) αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ θεματοφύλακες τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας, Ἄγγλοι αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ μελετητὲς τῆς κληρονομιᾶς μας… Ἔως κι ὁ Ποῦτιν φωτογραφίζεται μὲ ἑλληνικὰ ἀγγεῖα…
…γιὰ νὰ διεκδικήσῃ λίγη ἔνδοξη κληρονομιά, μὴ ἀντιλαμβανόμενος πὼς αὐτὰ ποὺ κρατᾶ δὲν τὰ ἐδημιούργησαν δικοί του πρόγονοι, διότι ἁπλῶς δὲν μποροῦσαν.
Τὸ ἴδιο ἀρκιβῶς ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους τοὺ ἄλλους, προαναφερομένους καὶ μή…

Συνέχεια

Τώρα τό Ἰσλάμ εἶναι κακό;

Κλόουν, πολιτικοί δολοφόνοι, δημοσιογράφοι πράκτορες και χιλιάδες πρόβατα συγχρονίζονται σε ζωντανή αναμετάδοση με την βοήθεια των ΜΜΕ για να ενοχοποιήσουν το Ισλάμ με εντολή των σιωνιστών…Τώρα τό Ἰσλάμ εἶναι κακό;3

Δηλαδή συντονίζονται κατά των ιδίων που αυτοί εξοπλίζουν και εκπαιδεύουν…
Συνέχεια