Χαίρεται καὶ καμαρώνει τὸ κούλλλι γιὰ τὴν …«πολύ-πολιτισμικότητα» ποὺ πάθαμε!!!

Καταχειροκροτούμενος ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τῆς ΝΔ ὁ Κούλης ἐδήλωσε «ὑπερήφανος» ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία μετατρέπεται σὲ …«πολὺ πολιτισμικὴ», ἐνᾦ ἐπεσήμανε τὴν συμβολὴ τῶν μεταναστῶν, στὴν «ἐπίλυση» τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος!

Συνέχεια

Γατόνια τὰ …συνεταιράκια!!!

Καλά….γατόνια τὰ συνεταιράκια.

Σοῦ λέει… Ἐὰν τραβήξουμε μία διαμαρτυρία γιὰ τὴν διαχείρηση τῆς ΝΔ στὸ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικό, ὁ κόσμος θὰ τὸ φάη πὼς ἡ ΝΔ κάνει καλὴ κι ἐθνικὴ πολιτικὴ ἔναντι τῶν ΛΑΘΡΟ.
Συνέχεια

Χρηματοδοτούμενο «γκέτο» θέλουν τὴν Ἑλλάδα

Περισσότεροι ἀπὸ 2,5 ἑκατομμύρια οἱ μουσουλμάνοι μετανάστες στὴν Ἑλλάδα, ἀποκαλύπτουν τὰ νέα στοιχεῖα.
Αὐτὸ σημαίνει, πολὺ ἁπλᾶ, ὅτι ἔχουν φθάση στὸ 20-25% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος!

Προσέξτε τώρα τὰ ἐπίσημα εὐρωπαϊκὰ στοιχεῖα.
Ἀπὸ τοὺς 67.000 νέους προσφυγὲς-μετανάστες ποὺ ἀφίχθησαν στὴν Εὐρώπη αὐτὴν τὴ χρόνια, τὸ 57% μπῆκαν στὴν Ἑλλάδα, ἔναντι μόνον 13% στὴν Ἰταλία καὶ 29% στὴν Ἱσπανία.
Συνέχεια

Ὑπάρχουν …τυχαία γεγονότα στήν Μυτιλήνη;

Ὕπουλος, βρώμικος καὶ πολυσύνθετος ὁ ὑβριδικὸς πόλεμος ποὺ δεχόμεθα.
Κάποιοι… ἐπεδίωξαν ἐχθές, νὰ ὑπάρξουν νεκροὶ στὴν Μόρια. Νὰ «χτυπήσουν» στὸ συναίσθημα πάλι, τῶν Ἑλλήνων.
Συνέχεια

Ψευδο-εἰκόνες ποὺ παραπληροφοροῦν

Μετὰ ἀπὸ μία παρατήρηση τῆς φίλης Ἀλεξάνδρας Ἀδαμοπούλου, ποὺ εἶχε τὴν ἔμπνευση νὰ τὸ ἐρευνήση, σχετικὰ μὲ τὴν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς φωτογραφίας:

Συνέχεια

Λαθρολάγνες διδαχές ἀπό ἱδρύματα σέ δημόσια σχολεία;

Αὐτὸ τὸ βιβλίο τῆς αἰσχρῆς προπαγάνδας:

Διεμοιράσθη δωρεὰν στὴν Α’ Γυμνασίου στὴν πόλη τῆς Κοζάνης μὲ ἐντολὴ τοῦ Διευθυντοῦ.

Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Στοχεύουν στὸ συναίσθημα τῶν παιδιῶν καὶ ὄχι μόνον νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς εἰσβολεῖς ὡς ταλαιπώρους ποὺ χρειάζονται τὴν στήριξη τῆς κοινωνίας.
Συνέχεια