Δὶς εἰς θάνατον γιὰ τὸν «Ἄτρωτο»…!!!

Ἡ καταδίκη του Νίκου Σαμψῶν δὶς εἰς θάνατον τὸ καλοκαίρι τοῦ 1957.
Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Παναγιώτου Παπαδημήτρη
Συνέχεια

Ὑπῆρξε καὶ ὁ «Ἄτρωτος»!!!

Δὲν νομίζω κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἄντεχε, ἔστω καὶ τὸ 10%, τῶν βασανιστηρίων, στὰ ὁποία τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες…
Συνέχεια

Γιὰ τὸν Πατριώτη Νῖκο Σαμψών…

Τὸ κτύπημα ἔγινε στὶς 8:15.
Ὄχι ἀναίτια.
Εἶχε προηγηθῆ σχεδὸν μία δεκαετία προκλήσεων ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πρόεδρο ὁ ὁποῖος πάτησε ὅρκους ποὺ εἶχε δώση ὅταν ἀκόμη ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῆς νήσου ἐκόστιζε σὲ αἷμα.
Τὸ ἀνοσιούργημα τῆς προδοσίας ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Προέδρου ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν τελεσίγραφο διαταγὴ ἀμέσου ἀπομακρύνσεως τῶν Ἑλλαδιτῶν στρατιωτῶν ἀπὸ τὴν νῆσο. Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ἡ τουκικὴ δύναμις ἰσχυροποιεῖτο καὶ ὀργανώνετο.
Αὐτὸ ἦταν καὶ ἡ ἀφορμὴ τῆς ἀντιδράσεως. Δρᾶσις-ἀντίδρασις. Ἔτσι πάει.
Συνέχεια

Λεπτομέριες κι ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς Κύπρου

Ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974

Θὰ γνωσθῇ ποτέ, ὅτι κατὰ τὴν περίοδο 1973-74 ὁ Μακάριος κατὰ τὶς μετακινήσεις του στὴν Λευκωσία χρησιμοποιοῦσε συνήθως κέρινο ὁμοίωμα, γιὰ τὸ ὁποῖο πληρώθηκαν χιλιάδες λίρες, καὶ τὸ ὁποῖον κατεστράφη μαζὺ μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Πρόεδρος καὶ στὸ ὁποῖο (στὸ πίσω κάθισμα) εὑρίσκετο, ἀπὸ βλῆμα ἅρματος τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τὴν ἡμέρα τοῦ πραξικοπήματος. Συνέχεια

Ὑπῆρξαν πολλοὶ προδότες στὴν Κύπρο

Στὸ ὅτι ἡ προδοσία ἦταν τόσο ἐμφανῆς τὸ 1974, συνηγορεῖ τὸ γεγονὸς πὼς ὁ μόνος ποὺ ἐπλήρωσε γιὰ αὐτὴν ἦταν κάποιος ποὺ δὲν εἶχε ἐνεργὸ ῥόλο σὲ …αὐτήν!!!
Ὁ Νῖκος Σαμψών… Συνέχεια

Γιὰ νὰ καμφθῇ ἕνας πατριώτης ἀρκεῖ μία …προδοσία!!!

Δὲν νομίζω κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀντεχε ἀκόμη καὶ τὸ 10% τῶν βασανιστηρίων ποὺ τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες…
Οὔτε τὸ 10%… Βασανιστήρια ἀπάνθρωπα, ἀνείπωτα…
Κι ἄντεξε… Συνέχεια