Ξεχειλώνοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας

Ξεχειλώνοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας Ἐπειδὴ πολὺς λόγος γίνεται γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Ζοστὶν Τρυντῶ εἶναι φιλελεύθερος, νὰ σᾶς πῶ, μὲ παράδειγμα, γιὰ νὰ ξεμπερδευθεῖτε.

Ὁ Ζοστὶν εἶναι Γιωργάκης: λεφτὰ ὑπάρχουν, κοινωνικὰ ἐπιδόματα, ὑψηλὲς φορολογίες καὶ πρὸ παντῶς πολιτικὴ ὀρθότης.

Ἐὰν αὐτὸ εἶναι φιλελεύθερος, νίπτω τὰς χείρας μου. Συνέχεια

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους…!!!

Αὐτὸς εἶναι ὁ καθηγητὴς Jordan Peterson τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Toronto, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψῃ στὰ SS τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τοῦ σοσιαλφασίστα Τρυντῶ.

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους...!!! Συνέχεια

Γιὰ τὸ …καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος!!!

Ἡ ἀπίστευτη δύναμις τῆς ἀριστερᾶς νὰ κάνῃ τὸ …μαῦρο ἄσπρο…

Ὑπολογίζεται ὅτι τὰ 80 χρόνια πρὶν τὴν μπολσεβικικὴ ἐπανάστασι τὸ τσαρικὸ καθεστὼς ἐκτελοῦσε 15 ἄτομα ἐτησίως…
Στὰ μαῦρα χρόνια τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως στὴν Ἰσπανία ἐκτελοῦντο περίπου 150 ἄτομα τὸν χρόνο… Συνέχεια

Σοσια-λΗστές!!!

Ἡ λέξις σοσιάλ, ἤ ὁ σοσιαλισμὸς ὅπως ἐμεῖς τὴν ἐκφέρουμε, ὡς Ἕλληνες,  σημαίνει δημοκρατία ποὺ καταλήγει στοχευμένα στὸν κομμουνισμό, σταθερά, ὀργανωμένα καὶ ἀποφασιστικά!!! Τελικός, ἐπίσημος στόχος της, εἶναι πάντα ὁ κομμουνισμός, ποὺ ἐνδύεται τὴν «ἄμεση δημοκρατία» ἤ τὸν σοσιαλισμό, γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἀκούγεται …κακόηχος.
Ἡ ἀμεση δημοκρατία ὅμως, σὰν πολιτειακὸ σύστημα, εἶναι ἕνα μόρφωμα ποὺ οὐδεμία σχέσιν εἶχε μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ πολλῷ δὲ μᾶλλον μὲ τὴν Ἀθῆνα.
Συνέχεια

Τὰ δίδυμα …ἀδελφάκια Σοσιαλισμὸς καὶ Χρέος.

Τὰ δίδυμα ...ἀδελφάκια Σοσιαλισμὸς καὶ Χρέος.Ὁ σοσιαλισμὸς καὶ τὸ χρέος εἶναι δίδυμα ἀδέρφια.
Τιμωροῦν τοὺς ἱκανοὺς καὶ παραγωγικούς, ἐξαναγκάζοντάς τους νὰ πληρώσουν τὴν μετριότητα καὶ τὸν τυχοδιωκτισμὸ τῶν ἀνικάνων καὶ ἀντιπαραγωγικῶν. Συνέχεια

Ἀντιφασισμός θά πῆ νά δολοφονῇς τόν φασίστα;

Ἀντιφασισμὸς θὰ πῆ νὰ δολοφονῇς τὸν φασίστα Μουσολίνι ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ καὶ μετὰ νὰ πείθῃς τὸ πόπολο ὅτι εἶσαι δῆθεν …δημοκράτης.

Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ κάθε ἀντί- εἶναι ΑΚΡΙΒΩΣ τῆς ἰδίας φύσεως μὲ τὸ ἀντίθετό του καὶ σὲ ἀπόλυτο τιμὴ ΑΚΡΙΒΩΣ ἴσον (ὅσοι γνωρίζουν ὀλίγα μαθηματικὰ καταλαβαίνουν).
Ὁ ἀντιφασισμὸς δηλαδὴ δὲν εἶναι δημοκρατία, ὅπως νομίζουν τὰ κορόιδα καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἔνας ἀκόμη φασισμός. Συνέχεια