Οἱ ἀνεμογεννήτριες ποὺ φύτρώνουν ὥς …μανιτάρια παντοῦ!

Ἔχουν κατανήσει μάστιγα! 
Ἀλήθεια, ποιός ἔχει ἀναρωτηθεῖ γιά τό κόστος τους;
Ποιός ἔχει κάτσει νά μετρήσῃ πόσο βαρύ φόρο πληρώνουμε ὄλοι μας, πρό κειμένου νά ἐξορυχθῇ τό μέταλλον, νά ἐπεξεργαστῇ καί νά φθάσῃ στήν θέσιν του; 
Ποιός ἔχει πεισθεῖ γιά τίς δῆθεν πράσινες ἐπενδύσεις τήν στιγμή πού πληγώνεται ἀνεπανόρθωτα ἡ Γῆ μας, τό νερό μας καί ὁ ἀέρας πού ἀναπνέουμε ἀπό κάθε ἀνεμογεννήτρια χωριστά; 

Συνέχεια

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply