Ἡ ἀπεριόριστη σοφία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικής γλώσσας!

Στην γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα.

συνέχεια

(Visited 25 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ ἀπεριόριστη σοφία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικής γλώσσας!

Leave a Reply