Συνδικαλιστᾶν.

Συνδικαλιστᾶν.1Ἀπὸ τὸν Ζήση οἱ παρακάτω φωτογραφίες.  Συνδικαλιστᾶν.2
Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις κλπ κλπ κλπ… Τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα εἶναι ἄλλης συζητήσεως, ὅσον ἀφορᾷ στὰ ἀπεργιακὰ δικαιώματα. Εἴπαμε, ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τῆς Ἰαπωνίας σὲ ὅλα. Καὶ σὲ κρατικὲς δομές, ἀλλὰ καὶ σὲ τρόπους διαμαρτυρίας. 
Δὲν ἔχουμε τίποτα ἀπὸ τὰ δύο. 
Συνεπῶς;

Συνεπῶς ἀπολαμβάνουμε τὸ κράτος τῶν συνδικαλιστῶν!
Αὐτὸ ἔχουμε κι αὐτὸ ὑπερασπιζόμαστε!
Σιγὰ μὴν κερδίσουμε…
Χά…
Οὐδέποτε στὸ Σύμπαν ὑπερίσχυσε ἡ ἀνωμαλία!

Φιλονόη.

φωτογραφίες.

Υ.Γ. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀναγνωρίζω δικαίωμα στὸ φακελάκι γιὰ τοὺς παραπάνω.. Μὴν μπερδεύομαστε…

(Visited 28 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Συνδικαλιστᾶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συνδικαλιστᾶν. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Τὸ κράτος αὐτὸ τῶν συνδικαλιστῶν Φιλονόη, εἶναι διὰ τὴν ἀκρίβειαν τὸ κράτος τῶν πελατῶν, τῶν πελατειακῶν σχέσεων, τὸ κράτος τῶν συμμοριῶν, εἶνα τὸ κράτος – κατὰ Στάθην Ψάλτην – ὅπου ὁ ἔνας παίρνει τὸ πούλί τοῦ ἄλλου καὶ τὸ παίζει! Εἶναι ἐπίσης τὸ κράτος τοῦ “μαζὶ τὰ τρώγαμε’ τοῦ εὐτραφεστάτου Παγκάλου! Εἶναι, εἶναι, εἶναι. Μόνον κράτος δὲν εἶναι!
    Δύσκολα ξηλώνεται Φιλονόη. Πολὺ δύσκολα. Εἶδες τὸ κόμμα-καθεστὼς, τὸ ΠΑΣΟΚ; Μόλις τὰ πράγματα ἤρχισαν νὰ σκουραίνουν πάραυτα μετηλάλχθη εἰς ΣΥΡΙΖΑ. Καὶ τὸ καθεστὼς, καθεστώς. Καὶ ἄντε νὰ βγάλῃς ἄκρη!…..

Leave a Reply