Πεταμένα λεφτά!!!

Πεταμένα λεφτά!!!Τὸν Μάρτιο τοῦ 2011 (ποιός ἄρα γέ ὑπέγραψε τέτοιαν ἀπόφασιν;) ἐξεδόθῃ ἕνα βιβλιαράκι περίπου 150 σελίδων μὲ τίτλο «Συντομογραφίες ὑπηρεσιῶν ὑπουργείων», ἐκ τοῦ ἐθνικοῦ τυπογραφείου. 
150 σελιδοῦλες παρακαλῶ!
Ὄχι, δὲν ἦταν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φάγαμε μαζύ, τὰ χρήματα μὲ τὰ ὁποῖα πληρώθηκε ἡ ἔκδοσις.
Ἦταν ἀπὸ τὰ ἄλλα. Ἐκεῖνα ποὺ εἶναι γιὰ πέταμα!!! Ἐκεῖνα ποὺ περισσεύουν. Πεταμένα λεφτά!!!2

Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
150 σελίδες μὲ συντομογραφίες ὑπηρεσιῶν ὑπουργείων…
Ἐ, πῶς νά τό κάνουμε; 
Κάπως βαρὺ μοῦ φαίνεται.

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς κάποιο τμῆμα ἀπὸ αὐτὲς τὶς συντομογραφίες εἶναι κάτι ὑπηρεσίες ποὺ δὲν τὶς γνωρίζει οὔτε αὐτὸς ποὺ τὶς ἔφτιαξε.

Πηγὴ πληροφορίας  ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ καὶ φωτογραφία ἀπὸ δῶ.

Κι ἐδῶ, σὲ μορφὴ pdf, τὸ ἐν λόγῳ πόνημα:

Πεταμένα λεφτά!!!

(Visited 22 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πεταμένα λεφτά!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πεταμένα λεφτά!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πεταμένα λεφτά!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply