Ἐθελοτυφλῶντας.

Ἐθελοτυφλῶντας.Εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο ἀπ΄ ὅλα νὰ μποροῦμε νὰ βλέπουμε τὸ σύνολον τῆς πραγματικότητος.
Ἀλλὰ συνήθως κάτι τέτοιο εἶναι δύσκολο. Ἡ ὀπτική μας εἶναι ἄμεσα σχετιζομένη μὲ τὸ πεποιθησιακό μας σύστημα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ μεγαλώσαμε ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς …ἐλπίδες μας.
Καὶ μάλιστα αὐτὲς οἱ ἐλπίδες εἶναι ποὺ μᾶς κρατοῦν πολλὲς φορὲς τὸ βλέμμα μας στρεβλωμένο.

Ἡ καλλιτέρα μας πράξις, γιὰ τὴν ζωή μας καὶ τὸ μέλλον μας, εἶναι νὰ ἀφήσουμε πίσω μας κάθε μας προκατάληψιν καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε τὸν κόσμο μας μὲ νέα ὀπτική.
Ὀπτικὴ πρωτόγνωρη, καθαρή, δίχως βαρίδια.
Δύσκολο, ἀλλὰ δυνατόν.
Καὶ τὸ σημαντικότερον, εἰδικῶς γιὰ τὴν ἐποχή μας, ἀναγκαῖον.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply