Δημοκρατικὴ Τουρκία

Δὲν ἔχουν τὸν θεό τους οἱ Τοῦρκοι!
Ὁ Ἐντογὰν ἔκανε μίαν ἀπίστευτη κίνηση, στὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς!
Ἔστειλε ἕνα κομμάτι ἀπὸ μάρμαρο ἀπὸ τὸ βομβαρδισμένο Kοινοβούλιο, σὲ ξένα ἔντυπα καὶ διπλωμάτες -!!!- σημειώνοντας στὴν συνοδευτικὴ κάρτα τὸ ἐξῆς: «σᾶς ἀποστέλλεται ὡς σύμβολο τῆς δεσμεύσεως τῆς Τουρκίας στὴν δημοκρατία»!

Ἀνάμεσα στὰ διεθνῆ ΜΜΕ ποὺ τὸ ἔλαβαν ἦταν καὶ ἡ Liberation, ἡ ὁποία τοῦ ἀπήντησε μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο.
Ἡ ἀπάντησις τῆς liberation στὴν πρωτοχρονιάτικη κάρτα Ἐντογάν:

«Εὐχὲς ἐλάβαμε πολλὲς καὶ διαφόρων τύπων γιὰ τὸ 2017.
Τροπικὰ τοπία ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἰσημερινοῦ, πολυπολιτισμικὲς εὐχὲς ἀπὸ τὴν γερουσιαστὴ Esther Benbassa, λογοτεχνικὲς εὐχὲς ἀπὸ τὸν συγγραφέα ἀστυνομικῶν μυθιστορημάτων Tito Topin.
Ἀκόμη καὶ θρησκευτικὲς εὐχὲς ἀπὸ τὴν πρεσβεία τοῦ Ἰράν. Ἀλλὰ δὲν μᾶς εἶχε προειδεάσει κάτι γιὰ τὸ δέμα ποὺ ἐλάβαμε τὴν Παρασκευὴ ἀπὸ τὸ ταχυδρομεῖο.

Ἦταν 11:00 ἡ ὥρα τὸ πρωΐ.
Ἀνάμεσα σὲ δύο συσκέψεις καὶ ἕναν καφέ, ἀνοίξαμε ἀδιάφορα τὴν ἀλληλογραφία μας, ἡ ὁποία περιλαμβάνει κυρίως βιβλία, ὅταν ἕνας πολυτελὴς φάκελλος βγαίνῃ ἀπὸ ἕνα κουτί, μὲ μαῦρο βελοῦδο.
Παρ΄ ὅ,τι δὲν μᾶς ἐκπλήσει κάτι πιά, ὡστόσο ὁ καρδιακός μας ῥυθμὸς αὐξάνεται…

Σὰν φλᾶς, μᾶς ἦλθε στὸν νοῦ ἡ σκηνὴ τῆς ταινίας Pretty Woman, ὅταν ἡ ἡρωὶς Τζούλια Ῥόμπερτς ἀνακαλύπτῃ, μὲ ἔκπληκτα μάτια, σὲ ἕνα παρόμοιο κουτί, ἕνα ποτάμι ἀπὸ διαμάντια, ποὺ τῆς προσέφερε ὁ ἥρως της Ῥίτσαρντ Γκῆρ. Δὲν συγκρινόμεθα βέβαια μὲ τὴν Τζούλια Ῥόμπερτς, ἀλλὰ δὲν ἀπαγορεύεται νὰ ὀνειρεύεται κάποιος…

Ἀνοίγουμε ἀργὰ τὸ κουτί, ἐνᾦ οἱ συνάδελφοί μας μᾶς κύτταζαν μὲ ζήλεια, ὅταν ἐμφανίζεται ἕνα εἶδος …πέτρας, κολλημένη σὲ μίαν χονδρὴ κάρτα, ἡ ὁποία ἀναπαρίστανε ἕνα κατεστραμμένο κτίριο, μὲ αὐτὸ τὸ σχόλιον: «Ἡ τρομοκρατία εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος».

Ἀνοίγοντας τὴν κάρτα καταλαβαίνουμε ὅτι αὐτὴ ἡ πέτρα εἶναι κομμάτι μάρμαρο, ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τοῖχο κρατικοῦ κτιρίου, «ποὺ ἐβομβαρδίσθη ἀπὸ τὰ μέλη τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως τοῦ Φετουλᾶν Γκιουλέν», στὶς 16 Ἰουλίου 2016. Ὅπως γράφει «ἐκπροσωπεῖ ἕνα σύμβολο ἀφοσιώσεως τῆς Τουρκίας στὴν δημοκρατία».

Αὐτή, ἡ νέου τύπου εὐχετήρια κάρτα, φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Τύπου καὶ Πληροφοριῶν τοῦ γραφείου τοῦ Τούρκου Προέδρου: «Σᾶς εὔχομαι καλὴν χρονιὰ καὶ νὰ ἀπολαμβάνετε τὶς χαρὲς τῆς δημοκρατίας».

Αὐτὴ ἡ σκηνοθεσία θὰ ἦταν γιὰ γέλια καί, ἐπιδοθήκαμε γιὰ κάποια δευτερόλεπτα, ἂν ἡ κατάστασις στὴν Τουρκία δὲν ἦταν τόσο σοβαρή. Ὁ βομβαρδισμὸς στὴν εὐχετήρια κάρτα ἀναφέρεται στὴν ἀπόπειρα πραξικοπήματος, ἡ ὁποία, παρ΄ ὁλίγον νὰ ἀνατρέψῃ, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2016, τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο Ῥετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Σήμερα ποὺ μιλᾶμε δὲν ὑπάρχει κάποια ἀπόδειξις πὼς ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης κι ἀντίπαλος τοῦ Ἐρντογᾶν, Φετουλὰνχ Γκιουλέν, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἐξόριστος στὶ Η.Π.Α., ἀπὸ τὸ 1999, εὑρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ ἀποτυχημένο αὐτὸ πραξικόπημα.

Αὐτὸ θὰ ἦταν βέβαια εὐτυχὲς γιὰ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἐζήτησαν τὴν ἀπέλαση τοῦ Γκιουλέν, γιατὶ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ ἐξαφανίσουν ἕναν ἀντίπαλο. Σήμερα ποὺ μιλᾶμε μοιάζει πιθανότερο τὸ πραξικόπημα τῆς 16ης Ἰουλίου νὰ ἐσχεδιάσθη ἀπὸ μίαν ὁμάδα ἀξιωματικῶν, πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ μεγάλη παράδοση στὸν στρατὸ αὐτῆς τῆς χώρας.

Μία ἐκκαθάρισις ἄνευ προηγουμένου ἐξελίσσεται ἐξάλλου στοὺς στρατιωτικοὺς καὶ ἡ ἐκκαθάρισις ἐκτείνεται στὶς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας -πράγμα ποὺ ἐξηγεῖ, ἐν μέρει, τὴν παρούσα ἀδυναμία τῆς τουρκικῆς ἀσφαλείας ἐναντι τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων- στοὺς συγγραφεῖς, στοὺς δημοσιογράφους, ἀφοῦ ὅλοι κατηγοροῦνται γιὰ «τρομοκρατία».

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν δημοκρατία. Εὐχαριστοῦμε καὶ γιὰ τὸ «κουτί» μὲ τὶς εὐχές….»

Βέβαια… τὰ προβλήματα τῆς Τουρκίας εἶναι πολὺ μεγάλα, ἐδῶ καὶ χρόνια, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὅλο τὸ παραπάνω εἶναι μία κίνησις ἀπελπισίας τοῦ Ἐρντογᾶν.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply