Φορο-κυνηγητό μέσῳ τῆς ΑΕΠΙ;

Ἡ ΑΕΠΙ [Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Προστασίας τῆς Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας], θὰ συνδεθῇ μὲ τὶς Τράπεζες, ὥστε νὰ βάλουν φόρο  καὶ στὰ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν Καλλιτεχνῶν [στιχουργοὶ – μουσικοί.].
Δὲν τὸ λέει κάπου, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ, σκεπτέμενος, διότι πολὺ ἁπλᾶ οἱ ἀπατεῶνες τοῦ Δ.Σ. τῆς ΑΕΠΙ, ἔβαλαν χέρι τὰ χρήματα τῶν δημιουργῶν Καλλιτεχνῶν κι ἐκεῖ, σοῦ λέει: «Πέφτει πολὺ μεγάλη φοροδιαφυγή».
Κι ἔτσι, θὰ δεσμευθοῦν κι αὐτά, μέσῳ τῶν τραπεζῶν, ὡς ἠλεκτρονικῶς ἐπιβαλλόμενο φόρο.

Ὅλα ἦσαν ἔτσι κι ἀλλοιῶς σχεδιασμένα ἀπ’ τὴν ἀρχή…

Δὲν ξέρω τὶ γίνεται μὲ τὴν Ἱστορία αὐτήν.
Ἔτσι καταλαβαίνω ἐγώ, πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ θέματος, τὸ ὁποῖον προσεκτικὰ παρακολουθῶ.

Ἂν ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ μέσα ὡς δημιουργός, θὰ τοὺς εἶχα πλακώσῃ στὸ ξύλο, χωρὶς δισταγμό, ἐφ’ ὅσον θὰ ἐπρόκειτο γιὰ τὰ δικαιώματά μου, ποὺ μὲ τὸν κόπο μου θὰ εἶχα δημιουγήσῃ (ἕνα τραγούδια γιὰ παράδειγμα), ἀλλὰ ἄλλοι ἀπολαμβάνουν, ὅπως καὶ τῶν περισσοτέρων ὑπολοίπων καλλιτεχνῶν.

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply