Θαῦμα τοῦ ..«ἁγίου Ντόναλτ (Τρᾶμπ)»!!!

Καὶ ναί! Τὸ θαῦμα ἐγένετο! Οἱ δύο στρατιωτικοὶ ποὺ κρατοῦνο ἐλέῳ Ἐρντογᾶν, ἀπηλευθερώθησαν. Μόνο ποὺ δὲν ἦταν «θαῦμα τῆς Παναγίας» ἀλλὰ θαῦμα του… ἁγίου Ντόναλντ (Τρᾶμπ).

Διπλωματικὴ κίνησις ἐκ μέρους τοῦ Σουλτάνου ποὺ στόχο εἶχε τὴν ἀπαξίωση τοῦ τελεσιγράφου τοῦ Τρὰμπ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀμερικανοῦ Πάστορος, ποὺ κρατεῖται στὴν Τουρκία.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἐρντογᾶν στὸν Τράμπ: «ἀφήνω ὅποιον θέλω, ὅποτε θέλω καὶ δὲν γουστάρω τελεσίγραφα».

Τὰ διπλωματικὰ παιχνίδια τῆς Τουρκίας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζονται…

Καὶ φυσικά, ὅποτε γίνει ἡ δίκη τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, θὰ ἀθῳωθοῦν.

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 235 times, 1 visits today)
Leave a Reply