Θὰ …«σώσουμε» ὅμως τὸν πλανήτη, τριπλασιάζοντας τὸ κόστος τῆς …σακκούλας!!!

Ἀπὸ σήμερα θὰ πληρώνης σχεδὸν 10 λεπτὰ γιὰ τὴν πλαστικὴ σακκούλα γιὰ νὰ σώσῃς τὸ περιβάλλον, ἐνῶ στὴν ἰδίαν τιμὴ ἀγοράζεις καὶ μία ἀδιάβροχο κουκούλα γιὰ τὴν βροχή.

Τώρα μπορεῖς νὰ βάζῃς ἐκεῖ μέσα, χωρὶς τύψεις γιὰ τὴν Καρέτα-Καρέτα, ὅλα τὰ πλαστικὰ προϊόντα μας. Ἀπὸ μπουκαλάκια καὶ συσκευασίες, σαμπουὰν καὶ ἀποῤῥυπαντικά, μέχρι μουστάρδες καὶ σαλάτες!
Τὶς ὁποῖες πλαστικὲς συσκευασίες πάλι ἐσὺ πληρώνεις!

Τὸ περιβάλλον γιὰ ἄλλους εἶναι κέρδος καὶ γιὰ ἄλλους κόστος..

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

Τὸ θυμᾶστε;;

Ἀναλογισθεῖτε τώρα τί μπορούσατε νὰ πάρετε μόνον μὲ αὐτὸ καὶ σκεφτεῖτε πώς…
…μετὰ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2019 μὲ τὴν ἀξία του θὰ μπορῆς νὰ πληρώνῃς τρεῖς …σακκοῦλες καθ’ ὅσον ἀπὸ 3 λεπτὰ ἡ μία σακκούλα στὰ Super Markets ἀνεβαίνει στὰ …9!!! 

(Δὲν τὸ ἔκαναν 10 οἱ πονηροὶ γιὰ νὰ μὴν κτυπᾷ ἄσχημα).
Δηλαδὴ σχεδὸν 30 λεπτὰ ἤτοι σχεδὸν ἑκατὸ …δραχμὲς οἱ τρεῖς μόνον σακκοῦλες!!!!!!!

Εἴπαμε….. Εὐρῶ πάσῃ θυσίᾳ….

Β. Κωνσταντῖνος 

(Visited 262 times, 1 visits today)
Leave a Reply