Γάττα

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἡμέρας τῶν ζῴων…

Γάττα: ἐκ τοῦ ῥήματος ἅπτω (προσάπτω, ἐγγίζω, ἁρπάζω) ἐπειδὴ ἅπτει (ἁρπάζει… Ὅταν δὲν κοιμᾶται κι ὅταν δὲν εἶναι παραταϊσμένη), τὸ θῦμα της!

Ἅπτα, ἡ δασεία γίνεται «γ» καὶ γάπτα –> γάττα!!!
(Μὲ δύο ταῦ, ὅπως ἔγραδαν ὀρθότερα οἱ παλαιοί!!!)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply