Χρήζουσιν εἰδικῶν γνώσεων

Ἡ ἐκπαίδευσις ἐν Ἑλλάδι δὲν εἶναι ἀνάλογος τῶν ἀναγκῶν εἰς τὸ στάδιον μίας ἐκάστης τῶν κοινωνικῶν τάξεων ἢ μᾶλλον ἑνὸς ἐκάστου ἐπαγγέλματος, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ μαθητὴς προτίθεται νὰ ἐπιδοθῇ, ἐνᾦ σήμερον καὶ τὸ τοῦ χειρώναντος ἀκόμη καὶ  τὸ τοῦ γεωργοῦ ἐπάγγελμα χρήζουσιν εἰδικῶν γνώσεων καὶ εἰδικῆς μαθήσεως. 

Ἀνδρέας Συγγρὸς (1830 – 1899),

Ἀπομνημονεύματα

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply