Γιατὶ ΠΡΕΠΕΙ (ἐπὶ τέλους) νὰ σταθῶ στὰ ΔΙΚΑ μου πόδια!!!

Γιατὶ ΠΡΕΠΕΙ (ἐπὶ τέλους) νὰ σταθῶ στὰ ΔΙΚΑ μου πόδια!!!Ὅ,τι κι ἐὰν ἔλθῃ…
Ὅσα δύσκολα ἤ πολὺ δύσκολα…
Ὅσα μικρὰ ἤ μικρότερα…
Ὅσοι προοδότες ἤ ἀκόμη μεγαλύτεροι προδότες…
Ἐγὼ πρέπει νὰ βρῷ τὸν τρόπο καὶ νὰ σταθῶ στὰ δικά μου πόδια!!!

Ἀδέλφια…
Ἡ  Ἐλευθερία ξυπνᾶ μέσα μας….
Ζητᾶ νὰ ἐκφρασθῇ!!!
Καὶ  θὰ ἐκφρασθῇ… Εἶναι ἡ Ἀνάγκη μας τώρα πιά!!

Φιλονόη

Leave a Reply