Γιὰ νὰ εἶσαι εὐτυχισμένος…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Γιὰ νὰ εἶσαι εὐτυχισμένος σὲ αὐτὴν τὴν ζωή, δύο πράγματα πρέπει νὰ βρῇς.
Τὸν ἑαυτόν σου καὶ τὸν Ἄνθρωπό σου.
Μὰ ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ προσέξῃς εἶναι νὰ μὴν θυσιάσῃς τὸν ἕναν γιὰ χατῆρι τοῦ ἄλλους!!!

Jorge Bucay
Χόρχε Μπουκάι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply