Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ εἶναι πάντα σκέπη καὶ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.

Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ εἶναι πάντα σκέπη καὶ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Ἀρχιτεκτονικὴ ἦταν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ σκέπη τῆς Εὐρωπαϊκῆς, καὶ ὄχι μόνον, Ἀρχιτεκτονικῆς.

Τὸ Ἀχίλλειο, θερινὸ παλάτι τῆς Αὐτοκράτειρας Σίσσυ, εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικότερα δείγματα…

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ σκέπη καὶ τὸ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

2 thoughts on “Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ εἶναι πάντα σκέπη καὶ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.

Leave a Reply