Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ εἶναι πάντα σκέπη καὶ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.

Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Ἀρχιτεκτονικὴ ἦταν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ σκέπη τῆς Εὐρωπαϊκῆς, καὶ ὄχι μόνον, Ἀρχιτεκτονικῆς.

Τὸ Ἀχίλλειο, θερινὸ παλάτι τῆς Αὐτοκράτειρας Σίσσυ, εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικότερα δείγματα…

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ σκέπη καὶ τὸ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ εἶναι πάντα σκέπη καὶ θεμέλιο τῆς Εὐρώπης.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *