Μία πιὸ ἀνθρώπινος Ἀθήνα

Ἀθῆναι 1920 !!!

Ὁδὸς Συγγροῦ στὸ κέντρο καὶ ἀριστερῶς τῆς φωτογραφίας διακρίνονται οἱ ἀραιοκατοικημένες περιοχὲς τῆς Καλλιθέας.
Τότε ποὺ ἡ ἐκδρομὴ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης πρὸς τὸ  Φάληρο ἦταν ὁλόκληρο ταξείδι.
Μεσολάβησαν ἀπὸ τότε 100 ὁλόκληρα χρόνια.

Ἀμπατζῆς Φάνης

 

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply