Μία πιὸ ἀνθρώπινος Ἀθήνα

Ἀθῆναι 1920 !!!

Ὁδὸς Συγγροῦ στὸ κέντρο καὶ ἀριστερῶς τῆς φωτογραφίας διακρίνονται οἱ ἀραιοκατοικημένες περιοχὲς τῆς Καλλιθέας.
Τότε ποὺ ἡ ἐκδρομὴ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης πρὸς τὸ  Φάληρο ἦταν ὁλόκληρο ταξείδι.
Μεσολάβησαν ἀπὸ τότε 100 ὁλόκληρα χρόνια.

Ἀμπατζῆς Φάνης

 

  

Leave a Reply