Κυττώντας δίπλα μας…

Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ βροῦμε αὐτὸ πού, κατὰ βάθος, αἰσθανόμεθα πὼς μᾶς λείπει.
Συνήθως ὅμως, εἶτε γιατὶ τὸ βλέμμα μας θολώνει ἡ ὅποια ἀρνητική μας ἐμπειρία, εἶτε διότι ἴσως νὰ πιστεύουμε πὼς ἡ ζωή μας ἔχει μπεῖ σὲ μίαν πορεία ποὺ θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε, ἤ, ἀκόμη καὶ διότι τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητος μᾶς βαραίνουν, ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε μὲ καθαρότητα τὰ ὅσα πράγματι συμβαίνουν καὶ τὸ ποιοὶ πράγματι εἶναι αὐτοὶ ποὺ παραμένουν κοντά μας.

Δὲν ἀναφέρομαι σὲ σχέσεις ποὺ ἔχουν τελειώσει ἀλλὰ δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ ἀποφασίσουμε πὼς ἔχουν τελειώσει.
Αναφέρομαι σε σιωπηλὲς σχέσεις, διακριτικές, παλαιότατες ἴσως, ποὺ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα χαλαρὰ κι ὄμορφμα, δίχως νὰ δημιουργοῦν μεγάλους …«θορύβους».

Ἀκριβῶς αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους πρέπει σιγὰ σιγά, ἕναν ἕναν, νὰ ξεκινήσουμε νὰ τοὺς βλέπουμε μὲ ἄλλην ματιά.
Νὰ ἀνανεώσουμε τὶς ἐπικοινωνιακές μας διαδρομὲς καὶ νὰ ἐπανατοποθετήσουμε, σὲ νέα πλαίσια, αὐτὲς τὶς ἐπαφές μας.
Ἴσως, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ τὸ φαντασθοῦμε, μέσα ἀπὸ τέτοιες ἀκριβῶς σχέσεις νὰ ξεπροβάλλουν ἐκεῖνες οἱ νέες ἀναγκαῖες βάσεις, ποὺ ἐπάνω τους θὰ δομήσουμε τὶς νέες μας διαδρομές.

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *