Καλῶς ὁρίζοντας τὴν καινούργια ἡμέρα…

Καλῶς ὁρίζοντας τὴν καινούργια ἡμέρα...Ἡ ἐλπίδα εἶναι τὸ παράθυρό σου,
ποὺ τὸ πρωὶ καλῶς ὁρίζει
μίαν καινούργια ἡμέρα.
Συνέχεια

Ἄς εἶναι μία καλὴ ἡμέρα…

Ἄς εἶναι σήμερα, Φίλες καὶ Φίλοι μου, μία καλὴ ἡμέρα, ποὺ θὰ τὴν διακρίνη ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψις και ἡ ἀρχὴ πολλῶν ἡμερῶν, ποὺ εὐχόμαστε νὰ ἔλθουν!!!

Ἄς εἶναι μία καλὴ ἡμέρα... Συνέχεια

Καλὸν κι εὐλογημένο μῆνα…

Καλὸν κι εὐλογημένο μῆνα...2Καλημέρα!
Καλὸ κι εὐλογημένο μῆνα καὶ ἔνα ὑπέροχο καὶ δημιουργικὸ Φθινόπωρο!!! Συνέχεια

Ἄς εἶναι ὁδηγός μας ἡ Ἑλληνικὴ σκέψις…

Ἄς εἶναι σήμερα, Φίλες καὶ Φίλοι μου, μία καλὴ ἡμέρα, ποὺθὰ τὴν διακρίνη ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψις καὶ ἡ ἀρχὴ πολλῶν ἄλλων ἡμερῶν, ποὺ εὐχόμαστε νὰ ἔλθουν!!! Συνέχεια

Ματιὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας…

Μία ἐκπληκτικὴ φωτογραφία, ποὺ δημοσίευσε τὸ Trip Advisor.Ματιὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας... Συνέχεια

Τὸ Βορειοδυτικὸ Ἄκρο τοῦ Παραδείσου μας…

Οἱ παραλίες τους εἶναι πρόκλησις γιὰ τοὺς ἐραστὲς τῆς παρθένας Φύσεως, στὰ διαπόντια νησιὰ Μαθράκι, Ὀθωνοὶ καὶ Ἑρεικοῦσα, 4-7,5 μίλια ἀπὸ τὸ Κερκυραϊκὸ Σιδάρι.

Τὸ Βορειοδυτικὸ Ἄκρο τοῦ Παραδείσου μας...
Συνέχεια