Γόνιμες ἡμέρες ἄς εἶναι οἱ ἑορταστικές…

Χιλιάδες χρόνια μετρᾶ τὸ «χριστουγεννιάτικο» Ἑλληνικὸ καραβάκι.
Ὁμοίωμα καραβιοῦ κρατοῦσαν καὶ τὰ ἀρχαιοελληνόπουλα, ὅταν τραγουδοῦσαν τὴν εἰρεσιώνη (ἀρχαία κάλαντα) γιὰ τὸν Διόνυσο.Γόνιμες ἡμέρες ἄς εἶναι οἱ ἑορταστικές... Συνέχεια

Χαρὰ τῶν …καλομηνάκηδων!!!

Ἕκτωρ κι Ἀνδρομάχη

Κάποιοι φίλοι, συχνὰ πυκνά, μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν κατάντια, ἀρνῶνται νὰ ἀπολαύσουν τὴν καθημερινότητα, μὲ τὰ ὅποια καλὰ ἢ στραβά της. Κλείνονται σιγὰ σιγὰ στοὺς ἑαυτούς τους, στιγματίζουν κάθε προσπάθεια ἀντιμετωπίσεως τῶν ἰσοπεδωτικῶν μηχανισμῶν, ἐνᾦ ἀρνῶνται νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς γιὰ νὰ ἐξέλθῃ κάποιος νικητὴς ἀπὸ ἕναν πόλεμο (τὸν ὁποιονδήποτε) ὀφείλει στὸν ἑαυτόν του νὰ πιστεύῃ πρῶτος αὐτὸς στὴν νίκη καί, κυρίως, στὴν ζωή. Συνέχεια

Χρόνια πολλά…

Χρόνια πολλά...Χρόνια πολλὰ κι᾿εὐτυχισμένα σὲ ὅλους τοὺς φίλους…
Εἶθε ὁ νεογέννητος Ἥλιος νὰ φωτίζῃ τὸν δρόμον καὶ τὴν ζωὴν ὅλων.
Συνέχεια

Καλὸ Φθινόπωρο λοιπόν!!!

Καλὸ Φθινόπωρο λοιπόν!!!Τελείωσε τό θέρος λοιπόν; Ἀκριβῶς τήν 21η Σεπτεμβρίου;
Τί …«σύμπτωσις»!!!

Διόλου …«σύμπτωσις» φυσικά!!!
Ἐδῶ καὶ  καιρὸ ἡ Φύσις …ἐπιστρέφει, ὁρμητικά, ἀποφασιστικά, δυναμικὰ καὶ …«ἐπιβάλλει» σὲ ἐμᾶς, τοὺς …παρὰ φύσιν ἀνθρώπους, ἤ νὰ ἀκολουθήσουμε τοὺς ῥυθμούς της, ἤ νά…
…ἀπωλεσθοῦμε!!! Συνέχεια

Σὰν τὴν Ἑλλάδα…

Σὰν τὴν Ἑλλάδα...

  • -Τό βλέπεις αὐτό τό μοναχικό δένδρο; Τὸ κτυπᾶ συνέχεια ἡ κακοκαιρία καὶ τὸ λιοπύρι…
    Συνέχεια
Χρόνια πολλὰ ἀδέλφια…

Χρόνια πολλὰ ἀδέλφια...
ἂν ἡ ΠανΑγια ἀθῳότητα εἶχε πρόσωπο θὰ ἤταν τὸ πρόσωπο ἑνὸς παιδιοῦ…
ἀπὸ τὴν Παναγία Σουμελᾶ μέχρι τὰ λευκὰ σκαλιὰ τῆς Τήνου…
κι ἀπὸ τὴν δύση, στὴν ἀνατολὴ ἐνὸς ὁλοκλήρου Ἔθνους… Συνέχεια