Πῶς μποροῦμε νά παρατείνουμε τήν …θητεία Παπούλια;

Ὁ μόνος τρόπος νὰ παραταθῇ ἡ θητεία τοῦ νῦν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἕνας θεὸς νὰ τὴν κάνῃ) Καρόλου Παπούλια, εἶναι νὰ τοῦ ἀλλάξουν τὶς ἀπλὲς Συνέχεια

Ὁ …κουρδιστὸς …«πρόεδρος»!!!

Ὁ κουρδιστὸς πρόεδρος τῆς δημοκρατίας, ἀκόμη μία φορὰ σὲ ῥεσιτὰλ μικρότητος!!!

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ οὔτε τὶ ἑορτάζουμε σήμερα….
Πρόεδρος δημοκρατίας πρᾶμα… Συνέχεια

4η Αὐγούστου σήμερα… Σὰν τότε!

4η Αὐγούστου σήμερα. Σὰν τότε.
Στὴν φωτογραφία, ὁ μπαρμπα-Γιάννης καὶ οἱ Ἑλληνοποῦλες.
Στὸ πρόσωπο καὶ στὸ παράστημά τους θάλλει ἡ ζωντάνια, τὸ ἦθος, ἡ αἰσιοδοξία τῆς νέας Ἑλλάδος· καὶ ἀγαλλιᾷ ἡ ψυχὴ τοῦ κυβερνήτου.

(Παναθηναϊκὸν Στάδιον, 1938. AP wirephoto ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς ἐφημερίδος Seattle Times· σφραγίδα στὸ πίσω μέρος: JAN 29 1941 – ἡ στιγμὴ τῆς ἀθανασίας) Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 17 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Παπούλιεν ἀπεχαιρέτησε τὸ προσωπικὸ τῆς Προεδρίας καὶ τοὺς συνεργάτες του.
  Τὸ Παπούλιεν δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Μὴν παίρνετε φόρα…
  Κρίσις ἦταν καὶ πέρασε… Τὸ βοήθησε νὰ ἐπανέλθῃ ὁ γραμματεύς του.
  Λέτε νά πασχίζ}η νά ἐξαφανιστῇ πρῶτος;
  Μήπως κατά Λευκάδα μεριά σκέφτεται νά …ξαποστάσῃ;
  Πάντως ἀκόμη ἔχει χρόνο νὰ τὸ σκεφθῇ….
  Ἀρκετὸν χρόνο… Ἔως τὸν Μάρτιο τοῦ 2015… Άσχέτως ἐὰν θὰ ἤθελε ἀπὸ τὸν …περασμένο Μάρτιο νὰ παραθερίζῃ!!!
  (Οὐδέποτε περίμενα νὰ μᾶς ἔλθῃ ἡ …«ἐπανάστασις» ἀπὸ ἐκεῖ μέσα.) Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 17 Δεκεμβρίου 2013.

Τὸ «πόθεν ἔσχες» τῆς …δωρεᾶς!!!

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκι τὰ συζήτησε μὲ τοὺς ἰατροὺς τοῦ ΕΟΠΥΥ.
  (Πρὸ ἰδιωτικοποιήσεως τοῦ ΕΟΠΥΥ. Νὰ τὸ θυμόμαστε αὐτό…)
  Τὰ εἶπαν λοιπὸν καὶ τὰ βρῆκαν…
  Νὰ χαμόγελα ἀπὸ ἐδῶ, νὰ χαροῦλες ἀπὸ ἐκεῖ, νὰ κωλοτοῦμπες παρακάτω…
  Τὸ ἔλυσαν τὸ θέμα… Στὰ λόγια τοὐλάχιστον…
  Τὸ τὶ σημαίνει αὐτὸ γιὰ ἐμᾶς, δὲν μᾶς ἀφορᾶ…
  Νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἄλλο ἡ περίθαλψις τῶν ἀσθενῶν κι ἄλλο οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἰατρῶν.
  Αὐτὰ οὐδέποτε συνταυτίζοντο…
  Ἔχουν καὶ μίαν ἐπιβίωσιν νὰ φροντίσουν τὰ πιντιά…
  Σιγὰ μὴν καὶ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ πόσοι κι ἐὰν θὰ ἐπιβιώσουν… Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Οἱ ἐργολάβοι πρέπει νὰ ζήσουν!!!
  (Ἐπαναστάσεως συνέχεια (Γ’).)
  Ἡ τροποποίησις γιὰ τὶς συμβάσεις δημοσίων ἔργων περνᾶ ἀπὸ τὴν βο(υ)λή.
  Στηρίζουν οἱ γνωστοί μας «ἐπαναστάτες» τοῦ μΠατΣοΚ καὶ τῆς ΝουΔούλας. Συνέχεια