Ἄς διαλέξουμε τὴν Ἑλλάδα ποὺ θέλουμε νὰ σώσουμε!!!

Ἄς διαλέξουμε τὴν Ἑλλάδα ποὺ θέλουμε νὰ σώσουμε!!!Εἶναι ἡ «Ἑλλάς» μὲ τὰ γνωστὰ σύνορα, μὲ τοὺς ἀνθέλληνες κι ἀπατεῶνες πολιτικούς, ποὺ ἐλέγχονται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τραπεζῖτες καὶ λειτουργοῦν ὡς μαριονέτες-κουδουνίστρες….
Αὐτὴ ποὺ διαθέτει τοὺς κατοίκους ποὺ σκύβουν τὸ κεφάλι, ἤ ποὺ «ἰθαγενοποιοῦνται» διότι ὑπογράφουν Τασίες, Φωφᾶρες, Πάκηδες, Μήτσηδες, Σωτήρηδες, Κωστάκηδες, Θανάσηδες, Ἀντώνηδες, Ἀλέξηδες, Φώτηδες, Γιωργάκηδες, Ἀποστόληδες, Χᾶννες, Μαρίες καὶ Διαμαντῆδες…
Αὐτὴ ποὺ τὴν ξεπούλησαν πρὶν κἄν τὴν χαροῦν οἱ πραγματικοί δικαιοῦχοι, τὰ παιδιά της.. Συνέχεια

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;15Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε σωστά, ποιά θά εἶναι ἡ ἐπομένη πολιτειακή «γλάστρα»;

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν ῥόλο ποὺ παίζει ἡ ἐν λόγῳ γλάστρα καὶ τὸν ῥόλο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ παίζῃ. Συνέχεια

Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!

Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!2Εἰλικρινῶς κι ἀπὸ καρδιᾶς.
Οὐδέποτε μὲ ἐνόχλησε τὸ ὅποιο «πιστεύω» κάποιου συμπολίτου μου. Μπορῶ νὰ συνδιαλαγῷ μαζύ του, νὰ διαφωνήσῳ, νὰ συμφωνήσῳ ἀλλὰ τὸ πιστεύω του, στραβὸ ἤ ἴσιο, εἶναι σεβαστό. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ὁ θεός του ἤ ἡ ἀθεΐα του.

Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀντέχω ὅμως εἶναι ἡ ὑποκρισία. Αὐτὴν δὲν τὴν παλεύω καὶ δὲν τὴν θέλω στὴν ζωή μου.
Καὶ εἶναι σημαντικὸς δείκτης γιὰ ἐμέναν, ὁ σημαντικότερος ὅλων, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθῷ ἐὰν αὐτὸς ποὺ ἔχῳ ἀπέναντι μου εἶναι σοβαρὸς καὶ χρήσιμος ἄνθρωπος ἤ, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, καραγκιόζης. Συνέχεια

Δὲν βαριέσαι…

Οἱ πολλοὶ ἔπεσαν... Οἱ λίγοι ἐχάραξαν τὸν δρόμο τῆς νίκης...

Οἱ πολλοὶ ἔπεσαν…
Οἱ λίγοι ἐχάραξαν τὸν δρόμο τῆς νίκης…

Λαὸς ποὺ ἀναζητᾶ σωτῆρες καταλήγει μὲ ἀφεντικά. Τὸ ξέρουμε αὐτό.
Ἀλλὰ καὶ λαὸς ποὺ δὲν ξέρει τὶ τοῦ γίνεται, ἀπὸ πλευρᾶς πεπαιδεύσεως, καταλήγει στὸ νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ ποιὸς εἶναι ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος του ὁ ἑαυτός. Πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸ  ποιοὶ εἶναι οἱ ἡγέτες του, γιὰ νὰ τοὺς ἐπιλέξῃ μὲ λογικὰ κριτήρια, πρὸ κειμένου νὰ καταλήξῃ σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα καὶ νὰ ἀποφεύγῃ τὶς παγίδες..
Κι ἐπεὶ δὴ τέτοιοι λαοί, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄτομό τους, δὲν ἀντέχουν στὸ γνώθι σ’ἑαυτόν, τελικῶς καταλήγουν ἐπίσης μὲ ἀφεντικά…
Κι ἐπίσης, λαὸς ποὺ ἀρκεῖται στὸ νὰ βλέπῃ μόνον τὰ ὅσα φαίνονται καὶ δὲν ἀντέχει νὰ ἐμβαθύνῃ, καταλήγει ὁμοίως μὲ ἀφεντικά…
Καλὴν ὥρα λέμε..
Συνέχεια

Τί εἶναι ἡ πολιτική;

Αὐτὸς τοὐλάχισον εἶχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!!!

Αὐτὸς τοὐλάχισον εἶχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!!!

Τὶ εἶναι ἡ πολιτική:
Τὴν στιγμὴ αὐτή, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ψάχνεται νὰ καταλάβῃ ποιὸς θὰ τοὺς βλάψη λιγότερο.
Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων, «ψάχνονται» γιὰ τὸ  ποιὸς θὰ «ὠφελήση»  τοὺς Ἕλληνες περισσότερο. Συνέχεια

Οἱ ξένοι ἐπενδυτές ἀποχωροῦν ἤ οἱ …«κερδοσκόποι»*;

Οἱ ξένοι ἐπενδυτές ἀποχωροῦν ἤ οἱ ...«κερδοσκόποι»;Οι ξένοι επενδυτές συνωστίζονται στην έξοδο, εδώ και καιρό, όχι από χθες.
Απλά το έκαναν πιο διακριτικά και αθόρυβα.
Δεν φαντάζομαι να μην περίμενε κανείς ότι τα ίδια funds που ανέβασαν το ΧΑΑ, δεν μπορούσαν και να το κατεβάσουν.
Εξάλλου δεν πρόκειται για επενδυτές ουσιαστικά, αλλά για κερδοσκόπους. Συνέχεια