Τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες κάποιον ἄγνωστον θεό;

Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες συμφωνοῦν ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Παῦλος, ὅτι δηλαδὴ οἱ πρόγονοί μας τιμοῦσαν καὶ τὸν ἄγνωστο θεό, δὲν εὐσταθεῖ.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφερθῇ ὅτι ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος (συντάκτης τῆς περίφημης Βουλγκάτα, τιμώμενος ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὶς 15 Ἰουνίου) ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Παῦλος, στὴν περίπτωση τοῦ ἐπιμάχου βωμοῦ, μετέτρεψε τὸν πληθυντικό: Συνέχεια

Σκυθόπολις, τὸ ὄνειδος τοῦ χριστιανισμοῦ

Ἡ Σκυθόπολις, ἢ Μπετσηᾶν, πόλις τοῦ Ἰσραῆλ, ἄγνωστος στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς.
Εὑρίσκεται ὀκτὼ (8) χιλιόμετρα δυτικῶς του Ἰορδάνου ποταμοῦ καὶ 28 χιλιόμετρα νοτίως της λίμνης Τιβεριάδος.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες τὴν ἀποκαλοῦσαν Σκυθόπολι λόγῳ τῆς καταλήψεώς της ἀπὸ τοὺς Σκύθες τὸ 631 π.χ.. Συνέχεια

Λογικὰ ἐρωτήματα περὶ τακτικῶν προσηλυτισμοῦ

Ῥητορικὸ τὸ ἐρώτημα: γιατί ἡ ἀνατολική ὀρθόδοξη ἐκκλησία δέν ἀσκεῖ προσηλυτισμό στούς μωαμεθανούς ἐντός Ἑλλάδος καί, εἰδικότερα, σέ ἐκείνους πού ἔχουν Ἑλληνική φυλετική καταγωγή (Πομάκοι) ἀλλά ἐξαντλεῖ τούς πόρους της σέ προσηλυτιστικό ἔργο στίς ἐσχατιές τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας;

Συνέχεια

Νά βάζουμε τίς γυναῖκες νά παίρνουν ΚΑΙ …κάμψεις;

Στὰ θρησκευτικὰ τῆς Γ΄ Λυκείου διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Σαοῦλ (Ἀπόστολος Παῦλο) ὅτι ἡ γυναῖκα πρέπει νὰ ὑποτάσσεται στὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ ὁ ἄνδρας εἶναι ἀρχηγὸς τῆς γυναίκας.
Σιγὰ μὴν τὴν βάλουμε νὰ παίρνῃ καὶ …κάμψεις!!!

Νά βάζουμε τίς γυναῖκες νά παίρνουν ΚΑΙ ...κάμψεις; Συνέχεια

«Ἅγιες» ἀπάτες.

Αν και διανύουμε τα Χριστούγεννα…
Ένα …Πασχαλινό Θέμα, που πρέπει να δούμε με άλλο μάτι. Συνέχεια

Ἀρχιεπίσκοποι …«φυτεμένοι» καταλλήλως πάντα ὑπῆρχαν!!!

Διάβασα τὸ παρακάτω ἄρθρο:

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ …«ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ» ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!!!

καὶ σκέφθηκα νὰ μοιρασθῶ μαζύ σας μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες, ἀναφορικὰ πάντα στοὺς  …«φυτεμένους».
Πάντως ΔΕΝ εἶναι  ἡ πρώτη φορὰ καὶ δυστυχῶς ΔΕΝ συμβαίνει μόνον στὴν δική μας ἐποχή… Συνέχεια