Ποιός …ἠλίθιος θά ἐπαναστατοῦσε χρησιμοποιῶντας τά κοινωνικά δίκτυα;

Ἤ, ἔστᾦ, μέσῳ τοῦ διαδικτύου;

Ὅταν ἐδῶ καὶ χρόνια γνωρίζουμε πὼς παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸν …ἱδρῶτα μας, θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ ἀνόητοι γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ δικά τους μέσα (βλέπε καὶ διαδίκτυον) γιὰ νὰ ὀργανώσουμε μίαν, ἂς ποῦμε, ἐπανάστασιν. Αὐτὰ οὔτε μικρά, πολὺ μικρά, παιδιὰ τὰ διανοοῦνται, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἀποφασισμένοι ἐπαναστάτες.  Συνέχεια

Ξεπέρασαν (ἐπὶ τέλους!!!) καὶ τὸν …Ὄργουελ!!!

«…Ὁ λόγος ποὺ σᾶς παρακολουθοῦμε, εἶναι γιατί ἔχουμε 70 χρόνια τεχνογνωσίας, ἀπὸ τὴν λατρεμένη ΕΣΣΔ ποὺ δὲν θέλαμε νὰ πᾷν χαμένα.

Μελλοντικῶς, θὰ προσφέρουμε καὶ διακοπὲς στὸ Γκουλάγκ.
Ἀμὰν πχιά, ὅλα νὰ τὰ κατακρίνετε!…»

Συνέχεια

Φίλος ἤ …σακάτης;

1951-2016 : Ἀπὸ τὴν ΕΑΤ-ΕΣΑ στὴν ΕΑΤ-ΕΔΑ!!!

65 χρόνια Φακέλλωμα καὶ Βασανιστήρια!!!!

Ἡ Ε.Σ.Α. ἰδρύθηκε, τὸ 1951 ἀμέσως μετὰ τὸν Ἐμφύλιο, καὶ ἦταν ἡ Ἑλληνικὴ Στρατιωτικὴ Ἀστυνομία (τὰ καρακόλια ποὺ λεγαμε στὸν Στρατό)! Ὁ λόγος ἱδρύσεώς τῆς ἁπλός! Ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ μποῦμε στὸο ΝΑΤΟ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ ἕνα στρατιωτικὸ ὄργανο ποὺ νὰ διορθώνῃ, μὲ τὸ γαλάζιο πηλίκιο, τὰ λευκὰ περιβραχιόνια καί, κυρίως μὲ τὰ γκλόπς, ὅποιον δὲν καθόταν καὶ πολὺ καλά! Συνέχεια

Φιμώνουν καὶ διώκουν Φιλιππάκηδες ἀλλὰ τὸ …διαψεύδουν!!!

Ἡ χούντα τῶν ΤσιπροΚαμμένων τροϊκανῶν συνέλαβε τὸν δημοσιογράφο Γιῶργο Φιλιππάκη, ἐπειδὴ ἐτόλμησε καὶ ἔγραψε ἀνάρτηση μὲ τὶς ἀλήθειες ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ὑπαλλήλους τῆς τρόϊκα, Παπαδῆμο καὶ Στουρνάρα!!!

Τὰ αὐτονόητα εἶπε ὁ ἄνθρωπος!!!!!!

Ἐπειδὴ ἡ χούντα τῶν ΤσιπροΚαμμένων ἔκλασε πατάτες, μὲ ἀποτέλεσμα: Συνέχεια

Ψευδὲς κι ἀληθὲς βάσει τῆς …ἀστυνομίας σκέψεως!!!

Ἡ ἀστυνομία τῆς σκέψεως, τὰ τάγματα ἑφόδου τῆς παγκοσμίου σοσιαλδημοκρατίας, οἱ μπιστικοὶ τοῦ Ὀμπαμισμοῦ καὶ τῆς Χιλαρυοκρατίας ξαφνικὰ ἀνεκάλυψαν καὶ τὴν μεταφυσική. Συνέχεια

Φακέλλωμα πολιτῶν ἐπισήμως!!!

Ἐπὶ τέλους, κατάφερε νὰ τεκνοποιήσῃ καὶ νὰ κάνῃ νεογέννητο, τὸ ναζιστικὸ ζεῦγος τῶν ΤσιπροΚαμμένων!!!!!

Φακέλλωμα πολιτῶν ἐπισήμως!!!

Καὶ βιάστηκαν καὶ νὰ τοῦ κάνουν περιτομὴ στὴν συναγωγή!!!!! Συνέχεια