Ψάχνουμε κι ἐμεῖς στόν οὐρανό τόν ἑλληνικό δορυφόρο…;;;

Ἀπάτη γιὰ ἄλλη μία φορά, δὲν εἶναι Ἑλληνικὸς ὁ δορυφόρος. Ἡ ἐταιρία ἔχει ἀγορασθῆ ἀπὸ Ἄραβες πρὸ πολλοῦ.
Τὸ ὄνομα ἐδόθη ἐπειδὴ ἐτοποθετήθη σὲ θέση ποὺ κατεῖχε ἡ Ἑλλάς. Συνέχεια

Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Συνέχεια

Γιατί σταματᾶ τήν ἐκπομπή του ἕνας ἰσραηλινός δορυφόρος;

Ἰσραηλινὸς Δορυφόρος σταμάτησε νὰ ἐκπέμπῃ στὶς 21 Νοεμβρίου 2015, ξαφνικὰ καὶ δίχως κάποια προφανὴ αἰτία….
Στὴν φωτογραφία φαίνεται ἡ κάλυψις, τὴν ὁποῖα παρεῖχε ὁ δορυφόρος…

Γιατί σταματᾶ τήν ἐκπομπή του ἕνας ἰσραηλινός δορυφόρος; Συνέχεια

Οὔτε ἕνας δορυφόρος κατάφερε νὰ …«δῇ» τὰ βυτιοφόρα τῆς ISIS!!!

Τα βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα στον στρατό της ISIS ήταν τόσο πολλά που ήταν ορατά κι από το διάστημα. 

Οὔτε ἕνας δορυφόρος κατάφερε νὰ ...«δῇ» τὰ βυτιοφόρα τῆς ISIS!!!1 Συνέχεια

Μήπως τελικῶς ἔπρεπε νά γίνουμε …Ἀργεντινή!!!

Οἱ «ὀρθολογιστές» ποὺ μᾶς φοβέριζαν γιὰ νὰ μὴν γίνουμε Ἀργεντινή, ποῦ κρύφτηκαν; Συνέχεια

Ἐπαγγελματικά φακελλώματα γιὰ νὰ ξεφύγῃ …ΟΥΔΕΙΣ!

Τὰ μηνύματα δίνουν καὶ παίρνουν! Τὰ ἐπαγγελματικά φακελώματα πλέον τῆς πολιτείας, μαζὺ μέ τὰ ἀκόμη πιό ἐπαγγελματικά φακελώματα τῆς Εὐρωπαϊκκῆς Ἐνώσεως, προχωροῦν!

Νέες ἐφαρμογές πλέον! Κάρτα πολίτου καὶ μαζί καὶ κάρτα μετακινήσεων, ἡ ὁποῖα ὅμως θὰ μπορῇ νὰ ἐλέγχεται από δορυφόρους! Νὰ μὴν σᾶς ξεφύγει ΚΑΝΕΙΣ!!!

Συνέχεια