Ψάχνουμε κι ἐμεῖς στόν οὐρανό τόν ἑλληνικό δορυφόρο…;;;

Ἀπάτη γιὰ ἄλλη μία φορά, δὲν εἶναι Ἑλληνικὸς ὁ δορυφόρος. Ἡ ἐταιρία ἔχει ἀγορασθῆ ἀπὸ Ἄραβες πρὸ πολλοῦ.
Τὸ ὄνομα ἐδόθη ἐπειδὴ ἐτοποθετήθη σὲ θέση ποὺ κατεῖχε ἡ Ἑλλάς. Συνέχεια





Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Συνέχεια





Γιατί σταματᾶ τήν ἐκπομπή του ἕνας ἰσραηλινός δορυφόρος;

Ἰσραηλινὸς Δορυφόρος σταμάτησε νὰ ἐκπέμπῃ στὶς 21 Νοεμβρίου 2015, ξαφνικὰ καὶ δίχως κάποια προφανὴ αἰτία….
Στὴν φωτογραφία φαίνεται ἡ κάλυψις, τὴν ὁποῖα παρεῖχε ὁ δορυφόρος…

Γιατί σταματᾶ τήν ἐκπομπή του ἕνας ἰσραηλινός δορυφόρος; Συνέχεια