Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (ι)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Μά, ὁ κόσμος μας γιὰ νὰ ἐπαναδημιουργηθῇ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ  ἀλλάξουμε ὁπτικές, τακτικὲς καὶ συμπεριφορές.
Ἀρκετὰ ἀνεχθήκαμε μὲ τὶς ἐξ ἄνωθεν ἐπιβολὲς τῆς κάθε πSoro-χρηματοδοτουμένης Μ.Κ.Ο., μὲ τὶς «ἀντί-ῥατσιστικές» κραυγὲς τῶν δουλεμπόρων καὶ μὲ τὶς ὑστερίες τῶν «ἀνθρωπιζτῶν»!!!

Οὐδέποτε ὑπήρξαμε ῥατσιστές, πάντα συντρέχαμε στὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ πάντα στεκόμασταν δίπλα σὲ κάθε Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (θ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Ἀπὸ τὸ πρῶτο καὶ τὸ βασικότερόν του λιθαράκι!!!

Ποιό εἶναι αὐτό;
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (η)

…καὶ ἐπαναδομήσεως τοῦ κόσμου μας, θὰ ἔπρεπε νὰ συμπληρώσω.
Ἑνὸς κόσμου ποὺ ἄλλοι θέτουν τοὺς κανόνες καὶ ἐμεῖς τοὺς ἐφαρμόζουμε ἂνευ δυνατότητος (ἢ καὶ θελήσεως) ἀντιδράσεως.
Ἑνὸς κόσμου ποὺ κατήντησε ἀφιλόξενος γιὰ ὅσους σκέπτονται, ἐνᾦ θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ τὸ ἀντίθετον.
Ἑνὸς κόσμου ποὺ τὰ σκουπίδια διαφημίζονται ὡς πρότυπα, ἐνᾦ τὰ πρότυπα διώκονται κι ἐξαφανίζονται ὡς ἐπικίνδυνα καὶ ἀπειλητικά…

Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (ζ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως… Ἐκ θεμελίων… τῶν πάντων…
…γιὰ νὰ μπορέσουμε, σιγὰ σιγά, νὰ ἐπανακτήσουμε τὴν χαμένη μας αὐτοεκτίμησιν, τὸν χαμένο μας ἑαυτὸν καὶ τὴν κλεμμένη μας ζωή.
Ἡ ἀντίστασις, ἐπὶ τῆς οὐσίας, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, πρέπει νὰ γίνεται μὲ ὅπλα κι ἐργαλεία στὰ ὁποία δὲν ἔχουν πρόσβασιν κι ἔλεγχο οἱ κρατοῦντες, διότι σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν θὰ τὰ διαφθείρουν καὶ θὰ τὰ καταστρέψουν.
Καί ποιό εἶναι τό μέγιστον ὅπλο τοῦ κόσμου μας; Μήπως ἡ σκέψις μας; Μήπως τό μυαλό μας;
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (στ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως καὶ ἐπανεκκινήσεως καί, ἐὰν ἀπαιτηθῇ (ποὺ ἀπαιτεῖται) μηδενισμοῦ καὶ ἰσοπεδώσεως ὅλων αὐτῶν ποὺ θεωρούσαμε, ἔως τώρα, δεδομένα.
Δεδομένα δὲν ὑπάρχουν στὸν πραγματικὸ κόσμο, πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀπεδείχθη πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀφήσαμε νὰ μᾶς παρασύρουν, ἦσαν πλαστά, ἄχρηστα καὶ καταστροφικά.
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (ε)

…καὶ ἐπαναδομήσεως… Ἐκ θεμελίων… τῶν πάντων…
…γιὰ νὰ δικαιούμεθα νὰ αἰσθανόμεθα πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου…
Πραγματικοὶ πολῖτες κι ὄχι κατὰ φαντασίαν…!!!

Συνέχεια