Τὰ ἱερὰ ὅπλα τῶν Ἑλλήνων

τοῦ Κωνσταντίνου Ποταμιάνου

Τὸ βιβλίο ποὺ ἀποκαλύπτει τὰ μυστικὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων!

  • Τὰ φοβέρα ὄπλα τῶν παναρχαίων Ἑλλήνων, ἡ χρῆσις τους στὶς παγκόσμιες συγκρούσεις, στὸν τρωικὸ πόλεμο καὶ στοὺς περσικοὺς πολέμους. Συνέχεια
Διατὶ «αἱ ἑλληνικαὶ ἰδέαι εἶναι ξεπερασμένες»…

Σᾶς παρουσιάζω ἕνα φοβερὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο μου.. Πρόκειται γιὰ συνέντευξι τοῦ ἀπελθόντος πρὸ πολλῶν ἐτῶν στὸν ἄλλον κόσμον Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου στοὺς «Νιοὺ Γιὸρκ Τάιμς», δημοσιευθεῖσα στὶς 25/9/1967.

Συνέχεια

Γιά τά …Ἑλληνικά Σκόπια μιλᾶμε;

Σκοῦποι (Σκόπια)

Ἀρχαία ὀχυρωμένη πόλις τῆς Θράκης, στὴν Δαρδανία, πρωτεύουσα τῶν Δαρδάνων.
Ἐλέγετο καὶ Σκόποι.

Τὸ 210 π.Χ. ἐκυριεύθη ἀπὸ τὸν Φίλιππο E’ καὶ κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους ἐπέρασε στὴν κυριαρχία τῶν Ῥωμαίων.

Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἦταν πρωτεύουσα τῆς νοτίου τοῦ Σκάρδου Δαρδανίας. Συνέχεια

Χάλκινος Ποσειδών

Χάλκινο ἀγαλμάτιο τοῦ Ποσειδῶνος (480 π.Χ.).

Συνέχεια

Ἰδιαίτερα …διπλώματα!!!

 
Δίπλωμα; Πτυχίο;
Δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς, κάτι ἀπὸ τὰ δύο..
Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Ἀπετράπη βεβήλωσις καὶ καταστροφὴ στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου

Ἡ εἴδησις προέρχεται ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ ἕναν πολὺ καλὸ φίλο, ποὺ ζῆ στὴν Νότιο Γαλλία.

Τὴν περασμένη Παρασκευὴ ἕνας Αἰγύπτιος, ποὺ εἶχε ἔλθη ἀπὸ τὴν πατρίδα του, ἐπεχείρησε ἀνεπιτυχῶς νά εἰσέλθῃ στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου γιὰ νὰ καταστρέψῃ ἐκθέματα τοῦ Μουσείου, ῥίχνοντάς τους ..μπογιά, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Συρίας. Ἐπεχείρησε δὲ νὰ εἰσέλθῃ στό Λοῦβρο, χρησιμοποιώντας τὴν ὑπόγεια διάβασι, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ μετρὸ ὁδηγεῖ στὸ Μουσεῖο.. Συνέχεια