Γιά τά …Ἑλληνικά Σκόπια μιλᾶμε;

Σκοῦποι (Σκόπια)

Ἀρχαία ὀχυρωμένη πόλις τῆς Θράκης, στὴν Δαρδανία, πρωτεύουσα τῶν Δαρδάνων.
Ἐλέγετο καὶ Σκόποι.

Τὸ 210 π.Χ. ἐκυριεύθη ἀπὸ τὸν Φίλιππο E’ καὶ κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους ἐπέρασε στὴν κυριαρχία τῶν Ῥωμαίων.

Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἦταν πρωτεύουσα τῆς νοτίου τοῦ Σκάρδου Δαρδανίας. Συνέχεια

Χάλκινος Ποσειδών

Χάλκινο ἀγαλμάτιο τοῦ Ποσειδῶνος (480 π.Χ.).

Συνέχεια

Χορτασμένοι ἀπὸ προδοσίες καὶ ξεπουλήματα…

…ὀφείλουμε, ἀναγνωρίζοντας τὸ χρέος ποὺ ἔχουμε ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς ἐπόμενες γενεὲς Ἑλλήνων, νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλους τοὺς τρόπους!!!

Ξύρισμα ἐπὶ τόπου…

Συνέχεια

Λεωφορεῖο στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν διαφημίζει …τουρκικὲς ἑταιρείες!!!

Τά βλέπετε τά χάλια μας; Λεωφορεῖο, ποὺ πάει βολτοῦλες τοὺς τουρίστες στὸ ἱστορικὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, κάτω ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως, διαφημίζει τὴν Τουρκικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία!

Συνέχεια

Γιατὶ μέσα σὲ ἐμᾶς μόνον μιλοῦν οἱ Ἥρωες!!

Ἀγαπητοὶ ὁμοεθνεῖς και Συνέλληνες, σήμερα ἐμεῖς, οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, τιμοῦμε ὅπως δυνάμεθα τοὺς ἥρωες ποὺ ἠγωνίσθησαν καὶ ἔπεσαν γιὰ τὴν ἐλευθερία μας στὴν ἐθνεγερσία τοῦ 1821.
Συνέχεια

Μεγάρων (ἀπηγορευμένες) Πυραμίδες

Μεγάρων (ἀπηγορευμένες) Πυραμίδες5Ἀγαπητοί μου φίλοι καὶ ἀγαπητές μου φίλες.
Μόλις ἐπέστρεψα ἀπὸ τὰ Μέγαρα, ὅπου εὑρισκόμου ἀπὸ τὸ πρωΐ, μὲ τὸν ἀγαπημένο μου φίλο Χρῆστο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα παιιδὰ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους Ἕλληνες.  (Καὶ δὲν συνηθίζω νὰ ὑπερβάλω, εἶμαι εἰλικρινὴς ἄνθρωπος…) Συνέχεια