Δουλεύοντάς μας μὲ τὴν συνθήκη Σένγκεν

Συνθήκη Σένγκεν: Τὸ δούλεμα πάει σύννεφο!!!

Γελῶ μὲ τὰ καμώματα τῶν ξευτιλισμένων θεσμικὼν τοῦ Τσίπρα καὶ τὴν μονταζιέρα τοῦ Μαξίμου! Σᾶς ὑπενθυμίζω κοπρίτες ὅτι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016 πάλι τὰ ἴδια εἴχαν συμβῆ καί, μάλιστα, ἔκαναν ἐλέγχους στὰ Γερμανικὰ καὶ Βελγικὰ ἀεροδρόμια ἀκόμη καὶ σὲ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές! Καὶ οὔτε τότε ἀντιδράσατε μὲ τρόπους ποὺ σᾶς εἴχα περιγράψη!!! Συνέχεια





Μείναμε μόνοι μας…

Ἡ Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων, ἢ ἀλλοιῶς τοῦ σκληροῦ πυρῆνος, δὲν εἶναι τὸ μοντέλο στὸ ὁποῖο ἤλπιζαν οἱ ἰδεαλιστὲς τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἐχθρικὴ στάσις τῶν Βορείων πρὸς τὸν εὐρωπαϊκὸ Νότο καὶ τὰ μνημόνια τῆς λιτότητος, ποὺ ἐπέβαλαν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Γερμανίας, ὁδήγησαν στὸ νὰ ἀποτελῇ πλέον τὴν μόνη διέξοδο.
Θὰ ἔχουμε στὸ ἐξῇς μιὰν Εὐρώπῃ μοιρασμένη στὰ δύο, ὁριζοντίως καὶ καθέτως. Ἕξι-ἑπτὰ χῶρες θὰ προχωρήσουν μπροστά, ἕνας σκληρὸς πυρήν, ποὺ θὰ περιλαμβάνη ἀπαραιτήτως Γερμανία καὶ Γαλλία, σίγουρα, κατὰ πῶς φαίνεται καὶ Αὐστρία, Ὁλλανδία, Φινλανδία, Λουξεμβοῦργο καὶ Βέλγιο.
Συνέχεια





Θά βγάλουν ΜΟΝΟΝ ἐμᾶς ἀπό τήν συνθήκη Σένγκεν;

Θά βγάλουν ΜΟΝΟΝ ἐμᾶς ἀπό τήν συνθήκη Σένγκεν;Θὰ μᾶς βγάλουν, λέει, ἀπὸ τὴν Συνθήκη Σένγκεν, ἐπειδή, λέει, δὲν μποροῦμε νὰ φυλάξουμε καλὰ τὰ σύνορά μας, ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες, ποὺ οἱ ἴδιοι δημιούργησαν, μὲ τὶς πολιτικές τους στὴν Συρία καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς!!! Συνέχεια





Κοὺ κού… Παπουτσή! Σαρκοζί καὶ Μπερλουσκόνι κάτι κάνουν…

Εἴπαμε, στοιχειωδῶς αὐτοὶ οἱ δύο ἡγέτες σκέπτονται! Ἀλλὰ οἱ δικοί μας φοβοῦνται τὴν …ἔξωσι!!! Πλάκα ἔχει; Καθόλου πλάκα! Τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατον! Οἱ κουδουνίστρες δὲν εἶναι! Καὶ τὸ πληρώνουμε ἐμεῖς! 

Φιλονόη

“Θιγμένος” αισθάνεται ο Χρήστος Παπουτσής από τη συνάντηση στη Ρώμη  του Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι με τον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Oι δυο ηγέτες σήμαναν το καμπανάκι για την Ελλάδα –χωρίς να την κατονομάζουν- και ζήτησαν αναθεώρηση της συνθήκης Σέγκεν Συνέχεια





Οἱ Γᾶλλοι παρατοῦν τὴν Σένγκεν. Ὁ Παπουτσής ὄχι!

Στὴν σημείωσι Θὰ χάσουμε τὴν ἀσφάλεια τῆς συνθήκης τοῦ Σένγκεν; μάθαμε πὼς ὁ Παπουτσὴς δὲν θέλει νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν συνθήκη τοῦ Σένγκεν διότι θὰ μᾶς «κοστίσῃ»!  Γιὰ ἐτοῦτο καὶ δὲν ἀνοίγει τὰ σύνορα νὰ φύγουν οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες πρὸς τὴν Εὐρώπη! Ἐκπληκτικό δὲν εἶναι;

Τὸ καλλίτερο; Οἱ Γᾶλλοι διαφωνοῦν μὲ τὸν Παπουτσή! Καὶ σκέπτονται σοβαρότατα νὰ ἄρουν ἢ  καὶ νὰ παύσουν τὴν ἰσχύ τῆς συνθήκης, πρὸ κειμένου νὰ «ξεμπουκώσουν» ἀπὸ τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ποὺ μαζεύτηκαν στὴν χώρα τους! 

Συνέχεια





Θὰ χάσουμε τὴν ἀσφάλεια τῆς συνθήκης τοῦ Σένγκεν;

Καὶ θὰ χάσῃ ἠ Βενετιά βελόνι; Νὰ χαρῶ ἐγώ ἀσφάλεια ποὺ ἔχουμε τώρα!

Δὲν πᾶμε καλὰ… Ἢ ὀρθότερα, δὲν πάει καλὰ ἡ κουδουνίστρα μας!

Εἶπε ὁ Παπουτσής καὶ τώρα ἐμεῖς πρέπει νὰ τὸν πιστέψουμε;  Συνέχεια