Οἱ τοῖχοι…

Ναί, μποροῦμε…
Ἐὰν γεμίσουμε τὴν καρδιά μας μόνον μὲ Ἑλλάδα, Φῶς καὶ Ἀλήθεια, μποροῦμε…
Ἐὰν ὅμως παραμένουμε στὶς σκιές, ὄχι μόνον δὲν μποροῦμε, ἀλλὰ πάντα θὰ μᾶς ἄγουν καὶ θὰ μᾶς φέρουν, κατὰ πῶς βολεύει τοὺς ἐκάστοτε κρατοῦντες.. 

συνέχεια

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply