Ἀνοικτὴ πρόσκλησις στοὺς φορεῖς ποὺ κατέχουν μετοχὲς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς

Ἀνοικτὴ πρόσκλησις στοὺς φορεῖς ποὺ κατέχουν μετοχὲς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς1

Τοῦ Ἐλευθερίου Ῥήνου

Την 21η Οκτωβρίου 2015 δικάζεται κατά της Εθνικής Τραπέζης η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επιδείξεωςς εγγράφων που αφορούν στην ειδική εκκαθάριση της Τραπέζης της Ανατολής. Η αίτηση έχει ήδη κατατεθεί από πολυάριθμη ομάδα μετόχων, η οποία σύμφωνα με όσα είναι γνωστά έως σήμερα, εκπροσωπεί τους κατόχους με τον μεγαλύτερο αριθμό εγχάρτων τίτλων που ανήκουν σε γνωστούς ιδιοκτήτες.

Στις τηλεοπτικές εκπομπές του δημοσιογράφου κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου το φθινόπωρο του 2011, παρουσιάστηκαν έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία φορείς, κληροδοτήματα, οργανισμοί και ιδρύματα, που είτε ελέγχονται από το κεντρικό λογιστήριο του κράτους, είτε όχι, διαθέτουν μετοχικούς τίτλους της Τραπέζης της Ανατολής.

Τέτοιοι φορείς και οργανισμοί είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Κοργιαλένειο Ίδρυμα, το Εθνικό Θέατρο και αρκετοί ακόμη, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία διαθέτουν αρκετές μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής από δωρεές. Το banquedorient.org καλεί τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα να συμμετάσχουν με πρόσθετη παρέμβαση στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επιδείξεως εγγράφων κατά της Εθνικής Τραπέζης, για να διασφαλίσουν σημαντικά στοιχεία της περιουσίας τους, και να ικανοποιήσουν τις βασικές επιταγές των καταστατικών τους.Ἀνοικτὴ πρόσκλησις στοὺς φορεῖς ποὺ κατέχουν μετοχὲς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς2

Ἀνοικτὴ πρόσκλησις στοὺς φορεῖς ποὺ κατέχουν μετοχὲς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς3

 

Αν μάλιστα κάποιος δημόσιος φορέας ή ίδρυμα δεν έχει τα μέσα για να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο, το banquedorient.org σε συνεργασία με τη νομική ομάδα που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα καλύψει το πλήρες κόστος της εκπροσώπησης.

Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, κάθε ευρώ είναι σημαντικό για τον κρατικό μηχανισμό και τα ευαγή ιδρύματα, για αυτό και οι διοικήσεις τους οφείλουν να αναζητήσουν κάθε πηγή εσόδων, ακόμη κι αν μέχρι σήμερα κάποιοι φορείς απολαμβάνουν τις ισχνές χορηγίες της Εθνικής Τραπέζης, που μετέτρεψαν τα οφειλόμενα σε «ελεημοσύνη».

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ήδη από την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 εδόθη στην δημοσιότητα το αναλυτικό κείμενο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων (βλ. Η αίτηση ασφαλιστικών κατά της Εθνικής Τραπέζης για την Τράπεζα της Ανατολής – Δημόσια Διαβούλευση) και προσφέρθηκε για δημόσια διαβούλευση, με ενδιαφέροντα έως τώρα αποτελέσματα.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ» ιδρύθηκε το 1904. Έδρα της τραπέζης ορίστηκε η πόλη των Αθηνών και καταστατικός σκοπός η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έτος 1932 αποφασίστηκε μεταξύ της Εθνικής Τραπέζης και της Τραπέζης της Ανατολής, η συγχώνευση δι’ εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα. Μετά την συμφωνία ανάμεσα στις τράπεζες, εξεδόθη η με αριθμό 72186/5-11-1932 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» δια της οποίας ενεκρίθη η συγχώνευση. Από τότε οι κάτοχοι των εγχάρτων μετοχικών τίτλων αναμένουν να πληρωθούν από την Εθνική Τράπεζα για την μεταβίβαση της περιουσίας της Τραπέζης της Ανατολής.

Στα πλαίσια της πληρωμής των μετόχων δημιουργήθηκε, αμέσως μετά την συγχώνευση, ένας αλληλόχρεος λογαριασμός, μέσα από τον οποίο έγιναν χρεώσεις και πιστώσεις για την διαδικασία της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής. Ο λογαριασμός αυτός ανοίχθηκε στην Εθνική Τράπεζα και ανήκει στο σύνολο των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής.Ἀνοικτὴ πρόσκλησις στοὺς φορεῖς ποὺ κατέχουν μετοχὲς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς4

 

Οι κάτοχοι μετοχών, ζήτησαν από την Εθνική Τράπεζα να τους κοινοποιήσει την κατάσταση του εν λόγω αλληλόχρεου λογαριασμού και πότε αυτός έκλεισε οριστικά. Η απάντηση της Εθνικής Τραπέζης περιορίστηκε στην άρνηση ων ισχυρισμών περί «δήθεν υποχρέωση τηρήσεως έως σήμερα από την Τράπεζά μας ενός αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής».

Ουσιαστικά, η τράπεζα αρνήθηκε την υποχρέωση τηρήσεως ενός λογαριασμού, που ανοίχθηκε στο όνομα των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής και εμφανίστηκε έκπληκτη ακόμη και για την αναφορά σε αυτόν, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η δημιουργία και η τήρησή του προβλέπεται ρητά από την σύμβαση συγχωνεύσεως της Τραπέζης της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα. Όπως ρητά σημειώνεται στην σύμβαση ότι ο λογαριασμός δεν ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, στους εκκαθαριστές ή σε κάποιον άσχετο, αλλά στους κατόχους μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής.

 

ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με δεδομένο ότι πλέον μιλάμε για ένα γνωστό και κατατεθειμένο δικόγραφο, οι κάτοχοι μετοχών έχουν συμπεριλάβει στα αιτήματά τους την υποχρέωση της Εθνικής Τραπέζης να επιδείξει τα παρακάτω έγγραφα:

  1. το πρωτότυπο της με αριθμό 147611/19-12-1932 συμβάσεως συγχωνεύσεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομόπουλου, η οποία συνήφθη μεταξύ της Τραπέζης της Ανατολής και της Εθνικής Τραπέζης,
  2. το πρωτότυπο του τεύχους της 10ης Οκτωβρίου 1937, της La Bourse Egyptienne του Καΐρου, στο οποίο σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα δημοσιεύθηκε η τελική κατάσταση εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής της 28-12-1936 «Situation finale de la liquidation de la Banque d’ Orient, au 28 Decembre 1936»,
  3. τα συγκεντρωτικά εμπορικά βιβλία του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής στο σύνολο τους και να παράσχει η τράπεζα επικυρωμένα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καλύπτοντας την περίοδο από 31-12-1932, είτε ως το κλείσιμο του λογαριασμού, είτε αν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.
  4. το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής, στο οποίο να φαίνεται το οποιοδήποτε νόμιμο και οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου αλληλόχρεου λογαριασμού κατά το παρελθόν.
  5. τον πρωτότυπο τελικό ισολογισμό της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής, από τον οποίο να προκύπτει η καθαρή θέση της διαλυθείσας εταιρείας, το τελικό τίμημα εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής, το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού και το τίμημα που οφείλεται σε κάθε μετοχικό τίτλο της Τραπέζης της Ανατολής.

Στην αίτησή τους, οι μέτοχοι ζητούν ως επαπειλουμένη ποινή για κάθε παραβίαση της αποφάσεως, 50.000 ευρώ και ποινή φυλακίσεως ενός έτους για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τραπέζης κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη.

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Ο δικηγόρος ο οποίος προΐσταται της νομικής ομάδας που χειρίζεται την υπόθεση, ο κ. Ιωάννης Καραμιχάλης, ξεκαθάρισε στην συνέντευξή του ότι η συμμετοχή στα ασφαλιστικά μέτρα είναι σημαντική και ταυτόχρονα ακίνδυνη για τους κατόχους μετοχών, μια και ακόμη και στην περίπτωση ήττας τα δικαστικά έξοδα είναι ελάχιστα.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της συνεντεύξεως, διευκρινίστηκε ότι όσοι κάτοχοι μετοχών επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσθετη παρέμβαση που θα κατατεθεί, μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα επικοινωνίας στο http://banquedorient.org/web/?page_id=1017 και θα λάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους τις απαραίτητες πληροφορίες και το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν απευθείας στον κ. Καραμιχάλη (η προθεσμία για τους ενδιαφερομένους είναι η 12η Οκτωβρίου 2015).

τράπεζα Ἀνατολῆς

(Visited 141 times, 1 visits today)




Leave a Reply