Μία καλὴ δικαστικὴ ἀπόφασις ποὺ καθυστέρησε!

Τὴν εἴδησιν μᾶς φέρνει ὁ φίλος τοῦ ἱστολογίου Νικόλαος, τὸν ὁποῖον φυσικὰ κι εὐχαριστοῦμε, κι ἀφορᾷ στὴν ἀποκατάστασιν τοῦ δικαίου ὑπὲρ τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου. 
Οἱ περιπέτειες  τῆς Χαρᾶς στὸ Μεγάλο Δέρειο ἦταν ἐξαιρετικὰ ἐπίπονες μὲ ἀποκορύφωμα τὴν συκοφαντικὴ δυσφήμισιν ποὺ ὑπέστῃ ἀπὸ τὸν πρώην δήμαρχο Ὀρφέως Εὐάγγελο Πουλιλιό.
Διότι, ἄλλο εἶναι νὰ σὲ πολεμᾶ ὁλόκληρον τουρκικὸν προξενεῖον κι ἄλλο νὰ σὲ πολεμοῦν οἱ «συνέλληνές» σου. Ἐκεῖ εἶναι ποὺ σὲ τσακίζει!
Ἔχουμε νὰ ἀναδείξουμε ἀκόμη πολλὰ σκουπίδια, σὰν κι ἐτοῦτο…
Ὑπομονὴ νὰ ἔχουμε κι ἀπὸ σκουπίδια γεμάτο τὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστάν!

συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply