Κι ἀκόμη ἡ «ἀναρχία» δέν διώκεται ἐπισήμως;


Αὐτὴ ἡ φωτογραφία, (τὴν εἶχα ἐντοπίσει πρὸ μηνός, ἀλλὰ δὲν πρόλαβα νὰ τὴν δημοσιεύσω τότε) μοῦ ἐστάλῃ ἀπὸ φίλο ἐχθές. Τὸ σημείωμα τοῦ φίλου ἦταν μᾶλλον …εἰρωνικό, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ δημοσιεύσω, διότι δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ. 

Θὰ ἐρωτήσω ὅμως κάποια πράγματα τὴν «πολιτεία».

 1. Ὁ Θεοφίλου εἶναι ἤ δέν εἶναι ἕνας στυγνός ἐγκληματίας; Δολοφόνησε ἤ ὄχι ἐν ψυχρῷ τόν Δημήτρη Μίχα στήν Πάρο μέ τόν πλέον ἀπάνθρωπο καί ὑπάνθρωπο τρόπο; 
 2. Γιατί δέν διώκονται ὅσοι τόν στηρίζουν; Εἶναι νόμιμον καί ἠθικόν τό νά δολοφονῇς ἐν ψυχρῷ ἀνθρώπους καί κάποιοι νά σέ θεωροῦν ἀγωνιστή; Δέν θεωροῦνται αὐτομάτως συνεργοί σου; Ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός; Ἡ τράπεζα ἤ ὁ πολίτης πού ἔπεσε νεκρός;
 3. Γιατί τόν ἔχουν φυλακίσει; Σαφῶς καὶ δὲν τὸν φυλάκισαν γιὰ τὴν ὅποιαν ἰδεολογία του. Αὐτὸ δὲν ἀφορᾷ κανέναν. Οὔτε θὰ φυλακιζόταν ἐὰν λήστευε πολίτες μόνον. (Σιγὰ ποὺ θὰ διαθέσουν δυνάμεις γιὰ νὰ μας προστατεύσουν καὶ νὰ διώξουν ἐγκληματίες!!! Ἐδῶ τοὺς καλοῦν γιὰ νὰ ἔλθουν! Θά τούς δυσκολέψουν τό ἔργο;)
  Ὁ Θεοφίλου διώκεται γιὰ τὴν ληστεία τῆς τραπέζης ἀρχικῶς καὶ φυσικὰ γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Μίχα.  Πρός τοῦτο λοιπόν ἐπιτρέπεται στούς θαυμαστές του νά ἀναρτοῦν τέτοιες ὑβριστικές φράσεις δημοσίως; Καί δέν τούς γνωρίζουν; Ἤ μήπως δέν τούς ἐνδιαφέρει νά ἐνθαρρύνονται οἱ κουράδες πρό κειμένου νά μᾶς ἀποδιαλύουν;

Ἔχουμε λοιπὸν ἕναν ἐγκληματία, ποὺ τελικῶς γίνεται ἀντικείμενον θαυμασμοῦ!
Δῆλα δὴ ἔχουμε ἕναν ἐγκληματία ποὺ γιὰ μίαν μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ μας ἀγιοποιεῖται!
Καί μετά ἀξιώνουν σεβασμό καί στήριξιν;
Ποιοί; Αὐτοί πού φροντίζουν μόνον γιά τήν προστασία τῶν τραπεζῶν; 

Χά!

Γιὰ νὰ μὴν γράψω κάτι χειρότερον σταματῶ ἐδῶ…
Κι ὅσοι κατάλαβαν…

Φιλονόη.  

Υ.Γ.1. Ἡ πραγματική ἀναρχία τί ἀκριβῶς λέει; Ἤ κι αὐτοί τό βούλωσαν; Διότι αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα δὲν εἶναι ἀναρχία. Στρατιὲς δολοφόνων εἶναι! Ἤ ὀρθότερα μισθοφόροι!

Υ.Γ.2. Καί ποῦ ἀκριβῶς τό στόλισαν τό σκουπίδι τους; Μήπως κι αὐτό διόλου τυχαῖον δέν εἶναι;

Υ.Γ.3. Ἐάν δέν εἶχε ληστέψει τήν τράπεζα θά ἐδιώκετο; Θά τόν εἶχαν βρεῖ; Ἤ ὄχι;

 ἀρχικὴ πηγὴ φωτογραφίας

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κι ἀκόμη ἡ «ἀναρχία» δέν διώκεται ἐπισήμως;

 1. Οὔτε ὁ Θεοφίλου ἦτο ἀναρχικὸς Φιλονόη, οὔτε οἱ “ἁγιάζοντες” αὐτὸν βεβαίως. Οἱ ἀναρχικοὶ εἶναι ἄνθρωποι σοβαροὶ καὶ κατὰ κανόνα ἀρκούντως καλλιεργημένοι. Ὅπως ὀρθῶς ἐπισημαίνεις ἐν προκειμένῳ, πρόκειται περὶ καθαρμάτων τοῦ χειρίστου εἴδους, ὀργάνων τῆς ἐξ-ουσίας, ἀποστολὴν ἐχόντων τὸ ροκάνισμα τῶν ἀξιῶν τοῦ ἔθνους, καὶ οὔτε τυχαίως ἐπελέγη τὸ σημεῖον τὸ χρησιμεῦσαν ὡς σκουπιδοτενεκές. Ὅλα ἔχουν τὴν σημασίαν των καὶ τὸν συμβολισμόν των εἰς τὸν ἀνίερον τοῦτον πόλεμον. Διὰ τοῦτο ἐξ ἄλλου διετάχθη νὰ προβῆ εἰς ληστείαν τραπέζης. Καὶ ἐμεῖς ἀνεχόμεθα ὅλα αὐτὰ λόγῳ “Δημοκρατίας” βεβαίως, ἥτις κατὰ παράφρασιν τοῦ Θουκιδίδου εἶναι “λόγῳ μὲν δημοκρατία ἔργῳ δὲ ἐξ-ουσιαστῶν ἀρχή”.

  • Νικόλαε θὰ διαφωνήσουμε.
   Ὁ Θεοφίλου, μέσα ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες του, δηλώνει πὼς εἶναι ἀναρχικός. Τὸ ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνεται βέβαια εἶναι ἄλλο θέμα.

Leave a Reply