Περὶ τοῦ Ἑλληνικῶς ΖΗΝ!

Περὶ τοῦ Ἑλληνικῶς ΖΗΝ!

Ἀλήθεια, πόσο κοντά στήν Φύσιν μας διαβιοῦμε;

Πόσο μακράν;
Πόσον δρόμο ἔχουμε νά διανύσουμε πρό κειμένου νά ἀντιληφθοῦμε πώς ὁ τρόπος πού ἀντιμετωπίζουμε τά καθ’ ἡμάς δέν εἶναι τίποτα περισσότερον ἀπό μία ἀπέραντη Ὕβρις;
Καί πόσο πολύ θά πονέσουμε πρό κειμένου νά παρουμε τά μαθήματά μας;

Διότι, ὅταν πορευόμαστε μὲ σοφία, τὰ μαθήματα ἔρχονται διὰ τῆς παρατηρήσεως.
Ὅταν πορευόμαστε ὅμως μὲ ἄγνοια, συνειδητή, τότε τὰ μαθήματα καταφθάνουν μὲ ὅλο καὶ σκληρότερο πρόσωπο.
Καὶ δυστυχῶς, ὅσο ἀρνούμεθα νὰ τὰ λάβουμε, τόσο σκληρότερα γίνονται.

Φιλονόη

«Ἀνδρῶν τοὶ σοφὰ ταὔτα παλαιοτέρων ἀνάκει[τὰ] ῥήματα ἀριγνώντων.
Πυθοῖ ἐν ἠγαθέαι ἔνθεν ταὖτ[α] Κλέαρχος ἐπιφραδέως ἀναγράψας εἴσατο τηλαυγὴ Κινέου ἐν τεμένει.
Παῖς ὧν κόσμιος γίνου, ἡβῶν ἐγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτης εὔβουλος, τελευτῶν ἄλυπος.»
—————————————-
Επιγραφή από τα Δελφικά Παραγγέλματα, στην ελληνική πόλη Αϊ Χανούμ (πιθανόν η Αλεξάνδρεια του Ώξου), στο Αφγανιστάν, την αρχαία Βακτριανή.«Οταν είσαι παιδί, να μαθαίνεις τους καλούς τρόπους. Εφηβος, να πειθαρχείς τα πάθη σου. Ωριμος, να είσαι δίκαιος. Γέρων, να δίνεις σωστές συμβουλές και να μην λυπάσαι για τον θάνατο που πλησιάζει».
Η πόλη αυτή, 5000 χλμ. από την Ελλάδα, ζούσε με τις αξίες της ελληνικής φιλοσοφίας, όπως όλες οι ελληνικές πόλεις της Ανατολής.

 πρώτη δημοσίευσις 1 Ἰουλίου 2012

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply