4,5 ἐκατομμύρια εὐρὼ γιὰ ἱεροδιδασκάλους τοῦ κορανίου!!!

4,5 ἐκατομμύρια εὐρὼ γιὰ ἱεροδιδασκάλους τοῦ κορανίου!!!Δὲν μὲ πειράζει νὰ πληρώνῃ κάποιος τὰ πάθη του, τὶς θρησκεῖες του καὶ τὰ σπασμένα του.
Μὲ πειράζει ποὺ μᾶς φορτώνουν κάθε τι στὴν δική μας πλάτη.
Βρῆκαν βλέπετε κορόιδα.
Τί, μόνον τό παπαδαριό θά πληρώνεται ἀπό ἐμᾶς; Νά μήν πληρώνουμε καί τούς ἰμάμηδες; Τούς ῥαβήνους;

Ἐπεὶ δὴ ἐδῶ στὸ Ἑλλαδοκαφτιστὰν ἔχει πέσῃ πολὺ χρῆμα, προτείνω νὰ μᾶς προτιμήσουν ὅλοι οἱ ἱεροδιδάσκαλοι, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ θρησκευόμενοι τοῦ πλανήτου. Κορόιδα ὑπάρχουν. Λεφτὰ ὑπάρχουν. Καὶ φυσικὰ πανηλίθια κουδουνισμένα γιὰ νὰ ὑπογράφουν τέτοιες ἀποφάσεις ἐν ἀφθονίᾳ!

Φιλονόη.

Λεφτά Υπάρχουν: 4.500.000 ευρώ για ιεροδιδασκάλους του…Κορανίου!!!

Στην πρόσληψη ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας, με συμβάσεις εννέα μηνών, αποφάσισε να προχωρήσει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας. Η μισθοδοσία πρόκειται να αγγίξει το 1.130.000 ευρώ σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενώ του χρόνου αναμένεται να προσληφθούν 240 ιεροδιδάσκαλοι ισλαμικής θρησκείας με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

(Visited 41 times, 1 visits today)
One thought on “4,5 ἐκατομμύρια εὐρὼ γιὰ ἱεροδιδασκάλους τοῦ κορανίου!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 4,5 ἐκατομμύρια εὐρὼ γιὰ ἱεροδιδασκάλους τοῦ κορανίου!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply