Ἐκατὸ χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ νὰ μιλᾶμε σωστὰ Ἑλληνικά.

(Visited 123 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἐκατὸ χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ νὰ μιλᾶμε σωστὰ Ἑλληνικά.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκατὸ χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ νὰ μιλᾶμε σωστὰ Ἑλληνικά. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκατὸ χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ νὰ μιλᾶμε σωστὰ Ἑλληνικά. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Πολὺ ὡραία προσπάθεια ἀλλὰ διέκρινα κάποιαν βιασύνην εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ κειμένου. Φρονῶ ὅθεν ὄτι πρέπει νὰ ξαναγραφῆ καὶ ἀναδημοσιευθῆ.

Leave a Reply