Ἀνάπτυξι ἔχεις ὅταν…

Ἀνάπτυξι ἔχεις ὅταν...Ἀνάπτυξη ἔρχεται μόνον ὅταν ἔχεις τὴν αὐτονομία τῶν πολιτῶν σου, ὄχι μόνον οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ πολιτικὰ ὡς δομή. Ὅταν ἔχεις μία πολὺ μεγάλη μεσαία τάξη, ποὺ παράγει καὶ δημιουργεῖ. Ὄχι ὅταν διαλύεις τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀνοίξῃς δρόμο σὲ μερικὲς ἄχρηστες παρασιτικὲς πολυεθνικές, καὶ κάνοντας τοὺς πάντες δούλους.
Τὰ εἶχα πεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν πρώτων δανειακῶν συμβάσεων ἐπὶ ΓΑΠ. Τότε πολλοὶ πλανημένοι νόμιζαν ἀφελῶς ὅτι τάχα “οἱ εὐρωπαίοι θὰ μᾶς νοικοκυρέψουν”, καὶ ἄλλα τέτοια ἀστεῖα, μὲ πλήρη ἔλλειψη ρεαλισμοῦ.
Τὸ ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται βαραίνει καὶ τὶς ἐπόμενες γενεές, ποὺ θὰ στερηθοῦν μία ἀξιοπρεπεή ζωή. Καὶ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα δὲν θὰ ἦταν ἐφικτὸ δίχως τὴν ἐγχώρια ὑποστήριξη.
Πῶς αἰσθάνονται ἄραγε σήμερα ὅλοι ὅσοι πρόδωσαν τὴν χώρα τους, γιὰ χάρην ἑνὸς κοντόφθαλμου εὐρωλιγουρισμοῦ;

Ἡ ΕΕ καταρρέει φυσικά, καὶ αὐτὸ εἶναι ἀναπόφευκτο. Ἡ ἐθελοτυφλία ἄραγε πότε ἀκριβῶς θὰ καταρρεύσει;

Γιάννης Κατσούλης

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply